Chồng cũ của tôi có quyền cấm tôi đưa con ra nước ngoài không?

Chồng cũ sẽ không cho tôi đưa các con đi cùng. Văn bản cấp dưỡng cho con ngoại phải có chữ ký của người cha cũ, người tuyệt đối không chịu ký. Chồng cũ của tôi có quyền cấm con tôi đi nước ngoài với tôi không?

Luật sư tư vấn pháp luật

Nghị định 136/2007 / Điều 15 khoản 3 điểm a NĐ-CP quy định trẻ em dưới 14 tuổi phải có giấy tờ chứng minh sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp sau khi xuất viện. Đây là điều kiện cần.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn nhập cư vào một quốc gia cụ thể bằng cách kết hôn với người nước ngoài, bạn cũng phải tuân thủ các quy định nhập cư của quốc gia bạn. Một số quốc gia mà công dân Việt Nam nhập cư theo hình thức kết hôn với người nước ngoài có điều kiện như: cha, mẹ trực tiếp nuôi con thì thời điểm kết hôn, người cư trú đưa con dưới 14 tuổi ra nước ngoài phải có người khác. (Người không trực tiếp nuôi con) đồng ý. Đây là một điều kiện đủ điều kiện.

Vì vậy, nếu chồng bạn không đồng ý, bạn sẽ không thể đưa các con của mình đi nhập cư theo diện hôn nhân. Các quy định trên về việc đồng ý không giam giữ chỉ áp dụng đối với trẻ em dưới 14 tuổi.

Khi con bạn 14 tuổi, không cần nhập cư hay nhập cư. Sự đồng ý của chồng bạn.

Luật sư Quách Thành Lực Đoàn luật sư TP Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *