Sử dụng thẻ tín dụng với lãi suất 0%

BIDV là ngân hàng cho vay thẻ tín dụng lãi suất thấp trên thị trường với lãi suất 15% / năm. Lãi thẻ tín dụng BIDV được tính bằng cách chia cho loại giao dịch. Đối với giao dịch ứng tiền mặt, lãi suất được tính kể từ ngày khách hàng thực hiện giao dịch cho đến khi thanh toán đủ tổng số tiền của giao dịch.

Để bán các mặt hàng được mua và giao dịch. Tiền lãi được ước tính hàng ngày dựa trên giá trị giao dịch và thời gian thực hiện giao dịch của khách hàng. Nếu khách hàng thanh toán đủ số tiền giao dịch trong thời hạn thanh toán ghi trên thông báo thanh toán, tài khoản thẻ sẽ được miễn lãi bằng lãi suất 0%.

Với thẻ tín dụng BIDV, khách hàng có thể mua sắm hàng hóa, dịch vụ không lãi suất lên đến 45 ngày. Số ngày miễn lãi thực tế phụ thuộc vào thời gian khách hàng thực hiện giao dịch. Giao dịch tính từ ngày sao kê càng muộn thì ngày miễn lãi càng dài.

Nếu thanh toán đầy đủ theo thông báo hoặc trước ngày đến hạn gần nhất và mua hàng vào ngày đầu tiên của chu kỳ, khách hàng sẽ được hưởng lợi từ 45 ngày không lãi suất trong báo cáo tiếp theo. Không phải ứng trước tiền mặt và thanh toán toàn bộ tổng số tiền giao dịch mua trong thời hạn thanh toán do ngân hàng quy định.

(Nguồn: BIDV)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *