Những người trên 15/8 không được nhận quà dưới bất kỳ hình thức nào

Theo luật chống tham nhũng có hiệu lực từ ngày 15/8, các tổ chức và chủ sở hữu nhà nước chỉ được sử dụng tài chính và tài sản công để đóng góp cho các mục đích từ thiện và đối ngoại. .

Quà tặng phải tuân thủ các quy tắc, quy cách, tiêu chuẩn và chủ đề quy định, và phải được ghi lại và công bố.

Năm 2017, Thành ủy Đà Nẵng nhận quà của công ty là Công ty TNHH Toyota Avalon, sau đó phải trả lại. Ảnh: Nguyễn Đông .

Các cơ quan, công nhân viên chức Nhà nước không được trực tiếp hoặc gián tiếp nhận quà dưới bất kỳ hình thức nào từ tổ chức, cá nhân liên quan đến công việc. Nếu không từ chối được thì người lao động phải quản lý và xử lý theo quy định. -Chính chủ cũng phải từ chối khi nhận quà vi phạm quy định. Nếu không, họ phải báo cáo lãnh đạo và gửi lại cho họ trong vòng 5 ngày. Tùy theo mức độ vi phạm sẽ xử phạt hành chính. -Các biện pháp xử lý cần được áp dụng đối với những người có trách nhiệm đối với các vi phạm trong việc nhận và xử lý quà tặng. – Tuân thủ các quy định bằng văn bản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *