Tôi có thể lấy chứng chỉ bằng cử nhân ở đâu sau khi thay đổi tài khoản nhiều lần?

Luật sư tư vấn pháp luật – Theo Nghị định số 123/2015 / Điều 22 Khoản 4 NĐ-CP, nếu người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân đã đăng ký thường trú ở nhiều nơi khác nhau thì người đó phải chịu trách nhiệm về Giấy chứng nhận kết hôn của mình.

Trường hợp không chứng minh được thì Thừa phát lại hộ tịch có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, xác minh nơi thường trú của người đó.

Trong Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, xác minh và có văn bản trả lời Ủy ban nhân dân thành phố về tình trạng hôn nhân của ông. Nơi thường trú của người đó tại địa phương.

Theo Điều 22, Điều 3 và Điều 5, sau khi nhận được hồi âm cùng ngày, nếu xét thấy có người bức xúc và có đủ căn cứ thì Ủy ban nhân dân thành phố sẽ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho đương sự. Nội dung của giấy căn cước công dân phải ghi rõ tình trạng hôn nhân của người yêu cầu và mục đích sử dụng căn cước công dân.

Theo quy định trên thì bạn phải liên hệ với ủy ban nhân dân thành phố nơi bạn muốn xin thường trú tại TP. (Xem Phòng Tư pháp-Quốc tịch) để xác nhận quyền công dân của bạn.

Nếu bạn có thể chứng minh danh tính của mình trước khi dàn xếp, nhưng bạn chưa kết hôn, thì hãy cung cấp bằng chứng cho cơ quan đăng ký tư pháp dân sự. Nếu không chứng minh được, bạn vui lòng yêu cầu họ làm văn bản gửi UBND cấp xã nơi bạn sinh sống để xác minh, xác nhận.

Sau khi nhận hồ sơ, UBND xã Bình Định kiểm tra bạn đã đăng ký thường trú tại UBND Thành phố Hồ Chí Minh và sẽ cấp Giấy căn cước công dân cho bạn.

Luật sư của Công ty Luật Fan Zheng En, Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *