Công dân Việt Nam ở nước ngoài có thể gia hạn hộ chiếu như thế nào?

Trả lời:

Theo Thông tư liên tịch số 03/2002 ngày 29 tháng 1 năm 2002 / TTLT-BCA-BNG, các quy định về việc cấp hộ chiếu và hộ chiếu thông thường cho công dân Việt Nam ở nước ngoài theo Nghị định ngày 3 tháng 3 năm 2000 n 05/2000 / ND-CP Ngày khởi hành và nhập cảnh của công dân Việt Nam, công dân Việt Nam du học trong một thời gian cố định đi đến cơ quan ngoại giao của chính phủ. Việt Nam tại nước sở tại phải hoàn tất quy trình xin gia hạn hộ chiếu trong vòng 12 tháng trước ngày hết hạn.

Người xin gia hạn hộ chiếu nộp hộ chiếu với một tuyên bố (theo mẫu đơn xin gia hạn hộ chiếu) để sử dụng cho các cơ quan ngoại giao Việt Nam. Nếu hộ chiếu còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị xóa hoặc chỉnh sửa trên trang cá nhân, không có thay đổi trong ảnh … Sau đó, trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận được tài liệu đầy đủ và hợp lệ, cơ quan ngoại giao sẽ gia hạn hộ chiếu cho người nộp đơn.- — Công ty luật Fan Qingping Honghe, số 8 Đặng Engang, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *