Trẻ em có nhận được thuế từ cha mẹ của họ?

Cha mẹ nên cho con làm thủ tục gì? Con cái của chúng tôi sẽ nhận được tài sản được miễn thuế thu nhập cá nhân?

Thông báo cho tôi.

Ruan Haian

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *