Tôi có thể lấy chứng chỉ bằng cử nhân ở đâu sau khi thay đổi tài khoản nhiều lần?

Luật sư tư vấn pháp luật – Theo Nghị định số 123/2015 / Điều 22 Khoản 4 NĐ-CP, nếu người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân đã đăng ký thường trú ở nhiều nơi khác nhau thì người đó phải chịu trách nhiệm về Giấy chứng nhận kết hôn của mình. – – Trường hợp không chứng minh được nhân thân thì cán bộ đăng ký tư pháp hộ tịch có văn bản báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố để đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố rà soát, xác minh địa điểm nơi thường trú của người đó. .

Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản đối với yêu cầu của Ủy ban nhân dân cộng đồng về tình trạng hôn nhân của người đó trong thời gian thường trú tại địa phương. đúng.

Theo Điều 22, Điều 3 và Điều 5, sau khi nhận được hồi âm cùng ngày, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho đương sự nếu cho rằng có đủ cơ sở. Nội dung của Giấy chứng nhận căn cước công dân phải thể hiện tình trạng hôn nhân của người có yêu cầu và mục đích sử dụng Giấy chứng nhận căn cước công dân.

Theo quy định trên thì bạn phải nộp đơn đến Ủy ban nhân dân. Thành phố nơi bạn đăng ký hộ khẩu thường trú tại TP.HCM (theo diện dịch vụ tư pháp – hộ tịch) để xác nhận quyền công dân của bạn.

Nếu bạn có thể chứng minh rằng bạn chưa kết hôn trước khi giải quyết, vui lòng cung cấp các giấy chứng nhận này cho Thừa phát lại dân sự. Nếu không chứng minh được thì đề nghị họ làm văn bản đề nghị UBND cấp xã nơi bạn ở Pingding kiểm tra, xác minh. , Ủy ban nhân dân thành phố nơi bạn đăng ký thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho bạn.

Luật sư Fan Chenghuan, Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *