Thuế kinh doanh ba gia đình

1. Thuế cấp phép – Theo Điều 1, khoản 2 Nghị định 75/2002 / ND-CP, về việc điều chỉnh thuế suất cấp phép và Điều I.2 của Thông tư n / 96/2002 Hướng dẫn về Thông tư / TT-BTC để thực hiện Điều 75 / Nghị định số 2002 / ND-CP (được sửa đổi và bổ sung bởi Thông tư số 42/2003 / TT-BTC), công ty Thường trú của công ty nộp thuế giấy phép kinh doanh theo 6 mức sau: – Thu nhập thuế suất trong 1 tháng

Thuế suất hàng năm

1

1.000.000

2

750.000

3

500.000

4

300.000 — -5

100.000

6

50.000

Để đăng ký kinh doanh hoặc đánh thuế các tổ chức thương mại mới được thành lập và ban hành trong sự kiện hoặc trong vòng 6 tháng đầu năm, hãy trả cho cả năm Thuế suất của giấy phép, nếu nó đã được thiết lập, đăng ký thuế và luật thuế sẽ được thực hiện trong vòng 6 tháng qua, và 50% thuế suất của giấy phép sẽ được thanh toán. Trong suốt cả năm

– Các tổ chức kinh doanh nộp thuế giấy phép kinh doanh trong tháng đầu tiên của năm dương lịch, cung cấp cho các tổ chức kinh doanh mới nộp lệ phí giấy phép trong vòng một tháng một số đăng ký thuế và mã số thuế. Các tổ chức kinh doanh đăng ký với cơ quan thuế để nộp thuế phải trả lệ phí cấp giấy phép tại văn phòng. Thuế giá trị gia tăng – Theo Điều 4 của Luật thuế giá trị gia tăng, các tổ chức và cá nhân sản xuất và bán hàng hóa và / hoặc dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi là tổ chức thương mại) sẽ phải nộp thuế VAT. — Hầu hết các hàng hóa và dịch vụ được sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng tại Việt Nam đều phải chịu thuế VAT, ngoại trừ những hàng hóa và dịch vụ không yêu cầu thuế. Giá trị gia tăng theo Điều 5 của Luật thuế giá trị gia tăng.

Theo Điều 25, khoản 5 của “Luật thuế giá trị gia tăng”, thuế giá trị gia tăng không được đánh vào các sản phẩm và dịch vụ của các hộ gia đình của các công ty và cá nhân có doanh thu từ việc bán hàng hóa trong một năm hoặc dưới 100 triệu đồng. — Do đó, các hộ kinh doanh có doanh thu hàng năm trên 100 triệu đồng phải tuân thủ các quy định. .

3. Thuế thu nhập cá nhân – Theo Điều 1, 2 và 3 của “Luật thuế thu nhập cá nhân” hiện hành, các thể nhân thường trú tại Điều 3 của Luật này quy định mức thu nhập chịu thuế trong và ngoài nước. Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế từ lãnh thổ Việt Nam theo quy định tại Điều 3 của Luật này phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Theo đoạn đầu của Điều 3, thu nhập từ hoạt động kinh doanh của công ty bao gồm thu nhập sản xuất và dịch vụ thương mại, các hoạt động chuyên môn độc lập bắt buộc của người có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Các quy định cũng quy định rõ ràng: “Thu nhập hoạt động được quy định trong bài viết này không bao gồm thu nhập cá nhân. Các cá nhân có doanh thu dưới 100 triệu rupiah / năm.

Do đó, doanh thu của các cá nhân hoạt động theo mô hình gia đình kinh doanh là 1 Cá nhân dưới 100 triệu đồng / năm không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, nếu doanh thu của họ vượt quá 100 triệu đồng Việt Nam mỗi năm, họ phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo yêu cầu.

Ngoài các loại thuế nêu trên, các gia đình điều hành cũng có thể phải nộp thuế bảo vệ môi trường Và tiền bản quyền …. Nếu bạn giao dịch với thị trường Andises, bạn phải tuân thủ các luật thuế này. -Lawyer Kiều Anh Vũ Công ty luật

Tìm hiểu thêm:

>> 10 loại Thu nhập chịu thuế

>> Nên nộp thuế gì khi bán nhà

>> Thuế VAT là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *