Người lao động được bồi thường bao nhiêu nếu bị sa thải bất hợp pháp?

Luật sư tư vấn pháp luật

Theo Điều 42 và 48 Luật Lao động 2012, công ty chấm dứt hợp đồng trái pháp luật với người lao động phải thực hiện các nghĩa vụ sau đây: 1. Hợp đồng lao động mà người lao động đã ký phải được khôi phục trong khuôn khổ. Theo quy định của hợp đồng lao động thì được trả lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động từ hai tháng lương trở lên. –2. Muốn tiếp tục làm việc, ngoài khoản tiền bồi thường tại điểm 1 nêu trên, công ty còn phải trả trợ cấp thôi việc cho người lao động.

– Công ty L có trách nhiệm bồi thường. Đối với công việc của người lao động làm việc thường xuyên từ 12 tháng trở lên thì công việc hàng năm được tính bằng nửa tháng lương .—— Thời giờ làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động thực tế làm việc cho công ty Thời gian trừ đi thời gian người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật an sinh xã hội và thời gian người lao động bắt đầu đóng trợ cấp.

Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân của người lao động trong sáu tháng trước khi nghỉ việc theo quy định của hợp đồng lao động.

3. Công ty không muốn theo đuổi người lao động, và người lao động chấp nhận khoản bồi thường nêu tại điểm 1 và điểm 2 ở trên, và cả hai bên cũng đồng ý bồi thường thêm, nhưng ít nhất phải bằng hai tháng lương . Chấm dứt hợp đồng lao động theo hợp đồng lao động.

4. Trường hợp không còn quy định vị trí, công việc trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn làm việc thì ngoài khoản bồi thường quy định tại mục 1 nêu trên, hai bên thương lượng sửa đổi, hoàn thiện hợp đồng. làm việc cùng nhau.

5. Nếu vi phạm quy định trong thời hạn báo trước, bạn phải trả cho người lao động một khoản tiền tương đương với tiền lương mà không cần báo trước.

Fan Qinghua City Luật sư Đoàn Luật sư TP.HCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *