Nếu cô ấy chưa lập gia đình thì chỉ cần có giấy chứng nhận là được bán nhà?

Luật sư tư vấn pháp luật

Theo quy định tại Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình 2014 thì bất động sản xác lập trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung của vợ chồng, khi muốn chuyển nhượng phải được sự đồng ý của cả vợ và chồng.

Do đó, khi chuyển nhượng đất, bên chuyển nhượng (bên bán) phải có giấy đăng ký kết hôn, nếu là người độc thân thì phải có giấy chứng nhận quyền công dân (để đảm bảo chuyển nhượng đúng bất động sản của tài sản của mình).

Bên nhận chuyển nhượng (bên mua) không cần có giấy tờ xác nhận tình trạng hôn nhân. Sở dĩ như vậy vì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và bất động sản khác dù đứng tên một người nhưng cũng là tài sản chung của vợ chồng nếu được hình thành trong thời kỳ hôn nhân. Nếu sau này chuyển nhượng cho người khác thì cần có sự đồng ý của cả hai vợ chồng. Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Người này đăng ký tạm trú và cấp giấy đăng ký kết hôn.

Luật sư, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *