Chồng có nên trả nợ cho vợ không?

Tôi đã đưa cho em gái tôi một tờ giấy viết tay, nhưng anh ấy đã không làm bất cứ điều gì trong hơn sáu tháng. Xin lỗi, tôi có thể lấy tiền không?

Luật sư tư vấn pháp luật

Theo quy định tại Điều 463 Bộ luật Dân sự 2015: “Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay khi đến hạn thanh toán. Bên vay phải trả lại tài sản cùng loại cho bên cho vay đúng số lượng, đúng chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định. ” —— Do đó, việc thế chấp dưới hình thức văn bản viết tay thể hiện rõ ràng cho người vay biết số tiền vay được xác định theo hợp đồng vay hợp pháp.

Khi chị bạn mất, bạn có quyền yêu cầu người thừa kế của chị bạn phải chịu trách nhiệm về nghĩa vụ thanh toán cho bạn. Di sản do người chết để lại, hoặc di sản theo tỷ lệ thừa kế. Trong trường hợp này, bạn có quyền yêu cầu chồng, con, cha mẹ của chị bạn thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Người quản lý di sản thừa kế thực hiện trong phạm vi di sản do người chết để lại theo sự đồng ý của người thừa kế.

Trường hợp chia thừa kế thì mỗi người thừa kế phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thoả thuận khác, nếu không thì phần tài sản mà người đó có được tương đương nhưng không lớn hơn tài sản của mình.

Quyền yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản của người chết để lại là ba năm, kể từ ngày thừa kế. Vào cuối giai đoạn này, bạn sẽ mất quyền khiếu nại.

Trong thời hạn này, nếu những người thừa kế chung không thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì bạn sẽ phải khởi kiện ra Tòa án có thẩm quyền để khiếu nại. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình .

Luật sư Quách Thành Lực Đoàn luật sư TP Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *