Người lao động nhận được bao nhiêu tiền bồi thường khi bị sa thải trái luật?

Luật sư tư vấn pháp luật

Theo quy định tại Điều 42 (48) Luật lao động năm 2012, công ty chấm dứt hợp đồng trái pháp luật với người lao động phải thực hiện các nghĩa vụ sau: 1. Hợp đồng lao động của người lao động phải được khôi phục theo hợp đồng đã giao kết Và trả ít nhất hai tháng tiền lương, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo hợp đồng lao động của người lao động. — 2. Nếu người lao động không muốn tiếp tục làm việc thì ngoài khoản tiền bồi thường tại điểm 1 nêu trên, công ty còn phải trả tiền thôi việc cho người lao động.

– Công ty có trách nhiệm bồi thường. Đối với người lao động làm việc thường xuyên từ 12 tháng trở lên được trợ cấp nửa tháng lương mỗi năm. Thời gian thực tế người lao động làm việc cho công ty trừ đi thời gian người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật an sinh xã hội và thời gian người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân của người lao động trong sáu tháng trước khi thôi việc theo quy định của hợp đồng lao động.

3. Công ty không muốn theo đuổi người lao động, và người lao động chấp nhận khoản bồi thường quy định tại điểm 1 và 2 ở trên, và cả hai bên cũng đồng ý bồi thường thêm, nhưng ít nhất phải bằng hai tháng lương . Chấm dứt hợp đồng lao động theo hợp đồng lao động.

4. Trường hợp không còn quy định vị trí, công việc trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn làm việc thì ngoài khoản bồi thường quy định tại mục 1 nêu trên, hai bên thương lượng để sửa đổi, hoàn thiện hợp đồng. làm việc cùng nhau.

5. Nếu vi phạm quy định trong thời hạn báo trước, bạn phải trả cho người lao động một khoản tiền tương đương với tiền lương mà không cần báo trước. Đoàn luật sư TP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *