Giá thuê một căn nhà là bao nhiêu?

Luật sư tư vấn – Theo Thông tư 92/2015 / Điều 4 Đoạn b Khoản 1 Bộ TT-BTC thì cá nhân cho thuê bất động sản có doanh thu từ 100 triệu đồng / năm trở xuống không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Giá trị bổ sung. Việc xác định cá nhân được miễn thuế là tổng thu nhập phát sinh trong năm dương lịch của hợp đồng cho thuê bất động sản. Thu nhập cá nhân 5% và thuế giá trị gia tăng 5%, nếu bên thuê trả trước cho nhiều năm thì xác định doanh thu từ 100 triệu đồng / năm trở xuống không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Thuế giá trị gia tăng tương ứng với việc bán một lần được phân bổ theo năm dương lịch. Ví dụ: bạn đã ký hợp đồng thuê nhà hai năm (tính theo 12 liên tiếp, thời gian thuê từ tháng 10 năm 2020 đến hết tháng 9 năm 2022), và giá thuê là 10tr / tháng, chỉ thanh toán 1 lần. Do đó, thu nhập chịu thuế và số thuế phải nộp của một lần đối với hoạt động cho thuê được xác định như sau: – Năm 2020, bạn cho thuê 3 tháng (từ tháng 10 đến hết tháng 12), doanh thu là 3 tháng x 1000 Mười nghìn đồng = 30 triệu đồng. Do đó, năm 2020 bạn không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng.

– Năm 2021, bạn thuê nhà 12 tháng (từ tháng 1 đến tháng 12), tiền thuê nhà là 12 tháng x 10 triệu đồng = 120 triệu đồng. Do đó, năm 2021 bạn phải nộp thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng, năm 2022 bạn cho thuê nhà 9 tháng (từ tháng 1 đến hết tháng 9), thu nhập từ hoạt động cho thuê nhà là 9 tháng x 10 triệu. Đồng Việt Nam = 90 triệu đồng Việt Nam. Do đó, năm 2022, bạn sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng. Lúc đó là 240 triệu đồng. Doanh thu do số thuế phải nộp là 120 triệu đồng, thuế suất cố định cho toàn bộ hợp đồng là 12 triệu đồng (120 triệu đồng x (5% + 5%)).

Luật sư Công ty Luật Fan Wenhuan, Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *