Lương nghỉ phép năm 2021 sẽ thay đổi như thế nào?

Công ty có bắt buộc phải trả lương cho người lao động những ngày nghỉ phép năm mà họ chưa hưởng lương không? – Luật sư – Theo quy định tại Điều 113 Khoản 3 Luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2021), chỉ những người lao động thôi việc, không có việc làm và không có ngày nghỉ hàng năm hoặc nghỉ hàng năm không đầy đủ mới được công ty trả lương cho những ngày không nghỉ. .

Trong trường hợp này, người lao động chưa nghỉ phép năm mà vẫn tiếp tục làm việc tại công ty sẽ không được nhận lương ngày chưa nghỉ.

Theo quy định hiện hành, Điều 1 Khoản 1, phù hợp với Điều 114 Luật Lao động 2012, người lao động chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết phép năm vì lý do khác cũng sẽ thanh toán những ngày chưa nghỉ bằng tiền. Do đó, kể từ ngày 1/1/2021, nếu người lao động không hoàn thành thời gian nghỉ hàng năm do thôi việc hoặc thất nghiệp thì công ty sẽ nhận tiền lương mà không có ngày nghỉ phép, nếu người lao động không nghỉ phép năm vì lý do khác thì công ty sẽ không nhận tiền lương chưa nghỉ. . Công ty sẽ không thanh toán tiền nghỉ phép năm trong những ngày không lương nên người lao động phải thực hiện các việc sau để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình:

– nghỉ phép năm theo đúng quy định;

– hoặc thỏa thuận trước với công ty là căn cứ vào năm 2019 Điều 113 Khoản 4 Luật Lao động sẽ chuyển số ngày nghỉ không lương mỗi năm sang năm sau (lưu ý người lao động có thể trả góp hoặc nghỉ ba năm một lần) – Hội Luật gia TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *