Tôi có thể lấy chứng chỉ bằng cử nhân ở đâu sau khi thay đổi tài khoản nhiều lần?

Luật sư tư vấn pháp luật-Theo Nghị định số 123/2015 / Điều 22 Khoản 4 NĐ-CP, nếu người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân đã đăng ký thường trú ở nhiều nơi khác nhau thì người đó phải chịu trách nhiệm về Giấy chứng nhận kết hôn của mình. – – Trường hợp không chứng minh được nhân thân thì cơ quan đăng ký hộ tịch có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, xác minh hộ khẩu thường trú của người đó. .

Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân cấp xã phải kiểm tra, xác minh và có văn bản trả lời Ủy ban nhân dân thành phố về tình trạng hôn nhân trong thời gian thường trú tại địa phương.

Theo Điều 22, Điều 3 và Điều 5, ngay trong ngày sau khi nhận được thư trả lời, nếu có đủ thu nhập, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ cấp giấy chứng nhận kết hôn cho đương sự. Nội dung của Giấy chứng nhận căn cước công dân phải nêu rõ tình trạng hôn nhân của người làm đơn yêu cầu và mục đích sử dụng Giấy chứng nhận căn cước công dân.

Theo quy định trên, bạn phải liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước thành phố Hồ Chí Minh (cơ quan tư pháp). Quyền công dân) để xác nhận tình trạng hôn nhân của bạn.

Nếu bạn có thể chứng minh tình trạng hôn nhân của mình trước khi giải quyết, bạn chưa đăng ký kết hôn và sau đó cung cấp những bằng chứng này cho cơ quan đăng ký tư pháp dân sự. Nếu không chứng minh được thì đề nghị họ làm văn bản gửi UBND cấp xã nơi bạn sinh sống để xác minh, xác nhận.

Sau khi nhận được hồ sơ, UBND xã Bình Định sẽ cấp cho bạn Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân sau khi được UBND xã đã đăng ký thường trú tại TP.

Phan Thanh Hữu Đoàn, Luật sư, Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *