Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát chi phí của tất cả các dự án BOT

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu tất cả các sở, ngành, địa phương triển khai giải pháp đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành dự án giao thông vận tải BOT.

Do đó, để tiếp tục đầu tư xây dựng và quản lý hiệu quả các dự án giao thông BOT, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Giao thông vận tải quản lý đúng cách vận hành và sử dụng dự án, đặc biệt là thu phí và kiểm soát chi phí. ; Chủ động cung cấp thông tin đầy đủ về các dự án BOT, tổng vốn đầu tư, vị trí trạm thu phí và mức giá …

Nhiều tài xế trả một khoản phí nhỏ tại trạm thu phí Caili để phản đối vị trí của trạm. Ảnh: Hoàng Nam .

Trong trường hợp nhiều dự án BOT thiếu chuẩn bị đầu tư để thẩm định và phê duyệt, Phó Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải rà soát lại tất cả các dự án BOT. Và lệ phí để xác định thời gian thu tiền và giá của dịch vụ. Bộ cần thúc đẩy quá trình thu phí BOT dưới dạng hệ thống tự động không bị gián đoạn trên toàn quốc. Các nghị định đã được ban hành để đảm bảo quản lý minh bạch và hiệu quả các dự án PPP.

Bộ Công an có trách nhiệm hướng dẫn cảnh sát địa phương quản lý chặt chẽ các vi phạm về an ninh và trật tự. Tại trạm thu gom dịch vụ để tránh ùn tắc giao thông và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Theo chính phủ, đã có nhiều dự án BOT trong quá khứ. Các nhà đầu tư chính được lựa chọn luôn là các doanh nhân với khả năng hạn chế. Thời gian xây dựng một số dự án còn nhiều thiếu sót và chất lượng không đáp ứng yêu cầu, hoạt động và vận hành và thi công không phù hợp với người dân và nhàm chán.

Lý do cho tình trạng này nói chung là hệ thống pháp lý cho đầu tư xây dựng dưới hình thức đối tác công tư. Đặc biệt, hợp đồng BOT bị mất và chưa được đồng bộ hóa. Nhà nước vẫn chưa quản lý đầy đủ đầu tư xây dựng BOT, thiếu kinh nghiệm, kém hiệu quả và không có trạm thu phí khoa học để lập kế hoạch …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *