Bán hơn 120 bộ tài liệu đường cao tốc Bắc-Nam

Theo thông tin của Bộ Đối tác công tư (Bộ Giao thông vận tải), Ban quản lý dự án của Bộ Giao thông vận tải đã ban hành 120 hồ sơ đăng ký nhà đầu tư cho 8 dự án đường cao tốc Bắc-Nam dưới hình thức hợp tác công tư. (PPP). Có 26 nhà đầu tư trong nước và 14 nhà đầu tư nước ngoài đến từ Hàn Quốc, Pháp, Anh, Hồng Kông, Trung Quốc …

Ông Nguyễn Việt Huy, Phó Giám đốc Sở PPP, cho biết: Ngày 10/7, vòng sơ tuyển sẽ kết thúc. Sau đó, Bộ Giao thông vận tải sẽ tổ chức đấu thầu quốc tế để chọn nhà đầu tư chọn tám dự án đường cao tốc Bắc-Nam.

Đường cao tốc cho vay Larson-Yiyi được kết nối với đường cao tốc Bắc-Nam. Ảnh: Võ Thành .

Để đánh giá khả năng và kinh nghiệm của các nhà đầu tư, Bộ Giao thông vận tải đã áp dụng phương pháp tính điểm 100 điểm. Khả năng tài chính chiếm 60% tổng số điểm (tương đương 60 điểm), khả năng kinh nghiệm chiếm 30% (30 điểm) và phương pháp thực hiện dự án chiếm 10% (10 điểm).

Theo ông Ruan Yuehui, khoản đầu tư vào đường cao tốc Bắc-Nam xuất phát từ các dự án này. Dự án BOT cuối cùng. Vốn nhà nước được sử dụng để làm sạch trang web và trách nhiệm địa phương. Các tỉnh và thành phố đảm bảo giao đất sạch để cung cấp bảo hiểm cho các nhà đầu tư. Ngoài ra, phí băng thông rộng là một phần của bảo đảm và sẽ không thay đổi trong nhiều năm.

Tuy nhiên, vấn đề chia sẻ rủi ro với các nhà đầu tư bao gồm bảo lãnh ngoại hối và thu nợ bảo lãnh thương mại. Được chính phủ phê duyệt.

Bộ Giao thông vận tải đã công bố 8 dự án xây dựng đường cao tốc Bắc-Nam theo hình thức PPP từ năm 2017 đến năm 2020. Hợp đồng BOT, bao gồm: Mai Sơn- Quốc lộ 45, Quốc lộ 45-Nghi Sơn, Nghi Sơn-Điện Châu, Điện Châu-Bai Vot, Nha Trang-Cam Lam, Cẩm Lâm-Vinh Hao, Vĩnh Hao-Phan Thiết và Phan Thiết-Đồng Nai-Tổng vốn đầu tư của 8 dự án này ước tính là 10,40 tỷ đồng, trong đó đầu tư giải phóng mặt bằng và tái định cư quốc gia là 4.036 tỷ đồng. – Dự án có tổng mức đầu tư cao nhất là Vinh Hao-Phan Thiết (Phan Thiết) với tổng chiều dài 106 km và 19,6 nghìn tỷ đồng (trong đó vốn quốc gia là 8 nghìn tỷ đồng). Dự án có tổng vốn đầu tư theo kế hoạch thấp nhất là 29 km từ Nha Trang-Jim Lam, với tổng vốn đầu tư là 5.130 tỷ đồng (vốn quốc gia 2.530 tỷ đồng).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *