Tập trung vào việc làm sạch đường cao tốc Bắc Nam

Phó Thủ tướng nhấn mạnh các yêu cầu trên trong quá trình kiểm tra người phụ trách làm thủ tục hải quan đường cao tốc Bắc-Nam tại tỉnh Ninh Bình vào ngày 17 tháng 7. Phó thủ tướng nói: “Trong đoạn đường cao tốc của tỉnh Mae Soong (Ninh Bình). 45 (Thanh Hóa), ​​yêu cầu Bộ Giao thông vận tải khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành, đặc biệt là các sở của tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa để dọn dẹp công trường và cố gắng khởi công vào tháng 8. Dọn dẹp công trường là bước khó nhất và chúng tôi phải tập trung giải quyết “giải quyết”.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã kiểm tra công trường giải phóng mặt bằng Bắc Bình Bình trên quốc lộ Bắc Bình Ngày 17 tháng 7. Ảnh: Đoàn Bắc

Đầu tư vào Cao Bo-Meisen, Quốc lộ Meissen Dòng 45 đóng vai trò đặc biệt quan trọng và đã được Quốc hội phê chuẩn để sử dụng đầu tư công. Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu tăng tốc và sẽ sớm được đưa vào vận hành. Đồng nói: Một khi con đường này được hình thành và kết nối, nó sẽ tạo ra một điều tốt Môi trường đầu tư, và huy động nhiều nguồn lực cho nhiều nơi trên cả nước (chủ yếu là những nơi có đường đi qua). “Nhiệm vụ của Bộ Giao thông vận tải là khẩn trương triển khai các thủ tục để phê duyệt điều chỉnh các dự án đầu tư ba thành phần. Thông qua quan hệ đối tác công tư (PPP) của năm dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật và dự toán tổng chi phí đã được hoàn thành. Để chọn nhà đầu tư, đảm bảo công khai, minh bạch và chọn nhà đầu tư đủ điều kiện.

Báo cáo của ông Nguyễn Ngọc Thạch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, Phó Thủ tướng, cho biết Lễ hội Cao B Mai Tống đã đạt 95%. Phần còn lại dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào tháng 7.

Đoạn đường cao tốc Maison-Highway 45, tỉnh Ninh Bình có tỷ lệ giao thông là 83%, tỉnh Thanh Hóa đã đạt 70%. So với tiến độ của dự án, tốc độ này rất chậm .— – Đại diện nhà thầu và đơn vị xây dựng xác nhận rằng nếu bàn giao đất, phương tiện và nhân sự tối đa sẽ được huy động để thông báo cho Cao Bomai Cách Son Tuyến sẽ hoàn thành vào tháng 9 và hoàn thành vào tháng 12.

Dự án đường cao tốc Bắc Nam là 2017 -Các dự án đầu tư quan trọng và quan trọng của đất nước trong năm 2020. Tổng vốn đầu tư được điều chỉnh là 10.081,6 tỷ đồng, trong đó 78.641 tỷ đồng, và phần còn lại sẽ được huy động ngoài ngân sách.

8 dự án bao gồm các phần sau: Mai Shan-45 Quốc lộ, Quốc lộ 45-Wushan, Wushan-Điện Châu, Điện Châu-Bai Vot, Nha Trang-Cẩm Lâm, Cẩm Lâm-Vinh Hao, Vĩnh Hao-Phan Thiết, Phan Thiết-Đậu Giay .

2020 Vào tháng 6, Quốc hội đã quyết định chia đầu tư công thành ba phần: dự án Vinh Hao-Phan Thiết, Phan Thiết-Dau Giay, Maishan-Highway 45.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *