Hà Nội không tăng phí xe máy

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa công bố ý kiến ​​về kết quả phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố. Vì vậy, kỳ họp đã thông qua tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc ban hành quy định tăng, điều chỉnh một số quy định thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố. Khuyến nghị giá xe máy tại Hà Nội không đổi. Ảnh: Hỏi:

Năm loại phí được HĐND TP trình kỳ họp thứ 11 (ngày 1-6 / 12), trong đó có phí chạy xe máy. Theo báo cáo, Hà Nội duy trì mức thu phí đường bộ 100.000 đồng đối với xe máy trên 100cc, đồng thời tăng cường quản lý, sử dụng các tuyến đường thu phí. Mức phí sẽ được điều chỉnh thành 4 loại gồm: Phí thẩm định báo cáo ĐTM; phí đò, phà và phí tham quan các điểm du lịch, di tích lịch sử.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình HĐND TP đề cử, điều chỉnh độ dài một số tuyến đường Đường phố và công trình công cộng trên địa bàn đô thị năm 2014: Đặt tên mới 27 đường, phố , Điều chỉnh độ dài các con đường trong cộng đồng, thành phố và đặt tên cầu Nhật Tân; góp ý vào tờ trình và dự thảo nghị quyết về tiền lương hành chính sự nghiệp năm 2015 của thành phố … – Võ Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *