Bán nhà lỗ thì có phải nộp thuế thu nhập không?

Nếu tôi bán lại căn nhà nói trên bị lỗ vốn thì có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không? – Luật sư tư vấn – Theo quy định tại Điều 17 Thông tư 92/2015 / TT-BTC, nếu chuyển nhượng bất động sản thì việc bán căn hộ nói riêng phải chịu thuế thu nhập cá nhân là 2% trên giá bán (không phân biệt có thu Lợi nhuận hoặc lỗ). Giá chuyển nhượng tài sản được xác định như sau: Đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất không sử dụng đất để xây dựng là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng. – Trường hợp không ghi giá hợp đồng chuyển nhượng hoặc giá hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng thì xác định giá chuyển nhượng theo bảng giá chuyển nhượng. Khi chuyển nhượng đất theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh .—— Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất có liên quan đến đất xây dựng, bao gồm cả nhà ở hình thành trong tương lai là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng. Khi chuyển nhượng .

Trường hợp giá đất trong hợp đồng chuyển nhượng không quy định giá đất hoặc giá đất trong hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá do chính quyền cấp tỉnh quy định thì giá chuyển nhượng đất của Ủy ban nhân dân là giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. Khi chuyển nhượng phù hợp với quy định của Luật đất đai.

Chuyển nhượng nhà ở Đối với đất, nhà có đất thì giá trị cơ sở hạ tầng, công trình được xác định theo giá đất. Tính lệ phí trước bạ nhà đất do UBND tỉnh quy định. Nếu UBND tỉnh không có quy định về cách tính giá tính lệ phí trước bạ nhà ở thì Bộ Xây dựng có quy định về phân loại nhà ở, quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn tài sản cố định, giá trị còn lại thực tế của công trình.

Công trình xây dựng hình thành trong tương lai mà giá chuyển nhượng không ghi giá chuyển nhượng hoặc giá chuyển nhượng nhỏ hơn tỷ lệ phần vốn góp trên tổng giá trị hợp đồng nhân với giá đất, giá đất để tính lệ phí trước bạ đối với công trình do UBND tỉnh quy định thì chuyển nhượng Giá được xác định bằng cách nhân giá hoa hồng với tỷ lệ giữa tổng vốn đầu tư với tổng giá hợp đồng. -Nếu không được UBND tỉnh thông báo thì dự án xây dựng do Bộ Xây dựng công bố sẽ được thông qua theo suất vốn đầu vào. Điều này áp dụng cho việc chuyển nhượng.

– Đối với chuyển nhượng quyền thuê đất, thuê mặt nước, hợp đồng tại thời điểm chuyển nhượng quyền sử dụng đất Giá được chỉ ra trong. Cho thuê đất hoặc nước.

Trường hợp đơn giá thầu phụ thấp hơn đơn giá do UBND tỉnh xác định tại thời điểm tái bản thì đơn giá thầu phụ do UBND tỉnh xác định theo thời giá. Gấp đôi theo quy định trên; trừ trường hợp được miễn thuế TNCN theo Điều 3 Khoản 1 Mục a, b Thông tư 111/2013 / TT-BTC, cụ thể:

– chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ , Mẹ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi và con nuôi; cha dượng, mẹ kế và con riêng, mẹ kế với con riêng; ông, bà với cháu; ông, bà với cháu; anh, chị, em ruột.

– Nếu chuyển nhượng Ở Việt Nam chỉ có một căn nhà, sau đó chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất và tài sản liên quan đến đất ở của cá nhân.

Luật sư, Hội Luật gia TP.HCM, TP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *