Điều gì sẽ xảy ra với lương nghỉ lễ vào năm 2021?

Công ty có bắt buộc phải trả lương cho người lao động những ngày nghỉ phép hàng năm mà họ chưa hưởng lương không? – Luật sư tư vấn – Theo quy định tại Điều 113 Khoản 3 Luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2021), chỉ những người lao động thôi việc, thất nghiệp và không có hoặc không đủ ngày nghỉ hàng năm mới được công ty trả lương cho những ngày không nghỉ. .

Trong trường hợp này, người lao động chưa nghỉ hết phép năm mà vẫn tiếp tục làm việc tại công ty sẽ không được nhận lương những ngày chưa nghỉ.

Theo quy định hiện hành, Điều 1, Khoản 1, theo Điều 114 Luật Lao động 2012, người lao động chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết năm vì lý do khác cũng sẽ được thanh toán bằng tiền cho số ngày chưa nghỉ. Do đó, kể từ ngày 1/1/2021, nếu người lao động không hoàn thành thời gian nghỉ hàng năm do thôi việc hoặc thất nghiệp thì công ty sẽ nhận được một ngày lương chưa trả. Nếu nghỉ phép năm mà không được trả lương vì lý do khác thì công ty sẽ không nhận tiền lương chưa nghỉ. Công ty sẽ không nghỉ phép năm trong những ngày không lương nên người lao động phải thực hiện các việc sau để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình:

– nghỉ phép năm theo đúng quy định;

– hoặc thỏa thuận trước với công ty là căn cứ vào năm 2019 Điều 113 khoản 4 Luật Lao động chuyển số ngày không lương mỗi năm sang năm tiếp theo (xin lưu ý rằng người lao động có thể trả dần hoặc nghỉ ba năm một lần) – Hội Luật gia TP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *