Đại lý cho thuê phải làm gì khi dịch vụ này bị cấm?

Luật sư tư vấn pháp luật-“Luật đầu tư 2020” có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 yêu cầu tất cả các công ty kinh doanh dịch vụ đòi nợ phải ngừng hoạt động. Tất cả các hợp đồng đòi nợ công ty ký với khách hàng sau ngày 01/01/2021 sẽ hết hiệu lực. Các bên sẽ phải thanh lý hợp đồng.

Hiện tại, khi “Luật đầu tư năm 2020” có hiệu lực, luật chưa có hướng dẫn cụ thể cho các công ty kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Tuy nhiên, do dịch vụ đòi nợ thuê được coi là ngành kinh doanh bị cấm nên các doanh nghiệp này có thể phải thực hiện các thủ tục sau để giải thể doanh nghiệp:

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể

Việc giải thể phải được một trong các cơ quan sau Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn, thành viên hội đồng quản trị và công ty trách nhiệm hữu hạn hai người Trở lên, thành viên đại hội cổ đông công ty cổ phần và công ty hợp danh. Quyết định thể hiện sự thống nhất giữa các đối tác về các vấn đề liên quan đến lý do giải thể; thời hạn và thủ tục giải quyết hợp đồng và trả nợ; xây dựng kế hoạch nghĩa vụ quản lý hợp đồng lao động và thành lập nhóm thanh lý.

Bước 2: Công bố quyết định giải thể – Nếu được thông qua sau khi quyết định giải thể, công ty phải thông báo cho người có quyền và lợi ích liên quan đến việc giải thể quyết định giải thể của công ty.

Trường hợp công ty không thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải tham gia quyết định giải thể chủ nợ và người có quyền lợi liên quan trong phương án xử lý nợ. Và nghĩa vụ. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức trả nợ; phương thức và thời hạn giải quyết các yêu cầu của chủ nợ.

Bước 3: Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của công ty

Điều 202, khoản 2 và điều 5 “Luật Công ty” 2014, người tổ chức sẽ thanh lý tài sản và thanh toán theo trình tự. Do đó, chủ sở hữu công ty tư nhân, hội đồng quản trị hoặc chủ sở hữu công ty, hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức việc thanh lý tài sản của công ty, trừ khi các điều khoản của công ty quy định địa điểm thực tế của việc thanh lý. Riêng .

Bước 4: Nộp hồ sơ giải thể

Theo quy định tại Điều 203, Điều 4 Luật Công ty 2014, người đại diện theo pháp luật của công ty gửi hồ sơ giải thể cho tổ chức gửi. Đăng ký thành lập công ty trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày công ty thanh toán đủ các khoản nợ. Việc giải thể hồ sơ cũng được quy định tại Điều 204 của Luật này.

Phạm Thanh Bình Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *