Đặc điểm hợp đồng của tài sản tặng cho có điều kiện

Chúng ta thường gặp tình huống chuyển giao tài sản vô điều kiện (Điều 457 BLDS năm 2015), tức là bên có tài sản đã chuyển giao tài sản mà không có bồi thường và đã chuyển quyền sở hữu.

Các khoản quyên góp trên chủ yếu là thiện chí giúp đỡ mọi người về tài sản (ví dụ người thân tặng xe máy, nhà ở; người tốt bụng tặng người nghèo), gạo, tiền … ). Người thụ hưởng không có nghĩa vụ với người tặng.

Ngoài hợp đồng chuyển nhượng hàng hóa không điều kiện, còn có hợp đồng tặng cho hàng hóa có điều kiện (Điều 462 Bộ Ngoại giao). (“Luật Dân sự” bản 2015).

Đây là một số đặc điểm của hợp đồng tặng cho có điều kiện:

Thứ nhất, bên tặng cho có thể yêu cầu bên thụ hưởng thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ trước hoặc sau khi giao dịch. Nói cách khác, theo quyền có được tài sản, người được tặng cho phải thực hiện một số nghĩa vụ nhất định. Ví dụ, tôi sẽ tặng bạn một chiếc xe tải, miễn là bạn sử dụng nó vào mục đích thương mại, không bán …—— Lưu ý rằng điều kiện tặng cho không vi phạm pháp luật và đạo đức. Ví dụ, A đã ký hợp đồng 500 triệu đồng với B với điều kiện cô gái B phải cưới A. Đây được coi là điều kiện vi phạm pháp luật, do đó, hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện là vi phạm pháp luật. Xác nhận —— Thứ hai, trong trường hợp đã hoàn thành nghĩa vụ trước khi tặng, nếu bên nhận đã hoàn thành nghĩa vụ mà bên tặng cho chưa giao tài sản thì bên tặng cho phải thanh toán cho bên kia thực tế hiện tại. Ví dụ, tôi ký hợp đồng tặng cho đất với điều kiện tặng 500 triệu đồng để xây nhà, tuy nhiên sau khi đưa tiền thì anh ta đổi ý. Trong trường hợp này, người anh phải hoàn trả số tiền đã đưa.

Thứ ba, nếu bên nhận không thực hiện hợp đồng thì bên tặng cho có quyền đòi tài sản và đòi bồi thường. phạt bồi thường thiệt hại.

Ví dụ, cha mẹ ký hợp đồng hiến tặng con cái với điều kiện phải chăm sóc cha mẹ già. Tuy nhiên, nếu con bất hiếu thì cha mẹ có quyền yêu cầu bồi thường (nếu có).

Luật sư Phạm Thành Hữu Đoàn Luật sư TP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *