Bạn có cần đợi thư chấp nhận của trường đại học để đăng ký không?

Luật sư tư vấn pháp luật – Theo quy định tại Điều 5 Khoản 1 Thông báo số 148/2018 / TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng quy định các trường hợp được tạm hoãn gọi nhập ngũ, bao gồm: học sinh, sinh viên, học viên phổ thông cơ sở đào tạo ở trình độ đào tạo. Trong giai đoạn này, sinh viên nên được đào tạo đại học toàn thời gian trong các cơ sở giáo dục đại học và lấy bằng tốt nghiệp đại học toàn thời gian trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. -Trường hợp của bạn chưa có giấy báo nhập học, hoặc chưa làm thủ tục nhập học nhưng có văn bản gọi nhập ngũ thì vẫn thuộc diện phải nhập ngũ. Theo Nghị định số 27/2016 ngày 06 tháng 4 năm 2016 / Điều 8 của NĐ-CP, Nghị định về đào tạo, học nghề, tái hòa nhập nghề nghiệp sau khi xuất ngũ, học, tuyển sinh hạ sĩ quan, binh sĩ học cao đẳng nghề. Các trường học và cơ sở giáo dục đại học có quyền bảo lưu điểm và được nhận vào học tại các trường này.

Theo quy định này, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự và xuất ngũ, bạn sẽ được bảo lưu điểm và trúng tuyển vào trường đại học. Nhận giấy báo nhập học.

Công ty Luật Fan Guobao, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *