Nếu di chúc không được chia thì có quyền thừa kế không?

Năm 2010 anh tôi mất, năm 2006 mẹ tôi có để lại di chúc cho vợ tôi ngôi nhà trên. Hiện em gái tôi muốn chia di sản thừa kế và không muốn ở với mẹ anh ấy. Ở những nơi khác, bản thân tôi không thể cung cấp cho anh ấy một nơi ở mới. Tôi muốn hỏi chị tôi có quyền làm như vậy không? Mẹ tôi phải làm gì nếu bị ép phải ra đường?

TrầnNguyệtThu

Trả lời

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Di chúc có hiệu lực kể từ thời điểm bị mất. Trong trường hợp này, mặc dù căn nhà ban đầu là của mẹ bạn nhưng năm 2006 bà đã tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản là nhà ở và đất khác theo quy định. Luật của anh trai bạn Do đó, tài sản này là tài sản hợp pháp của anh trai bạn từ năm 2006. Chị bạn có quyền nhận di sản trên là di sản trên theo di chúc của chồng bạn. — Nhưng trên thực tế, trong nhiều trường hợp, việc chia thừa kế sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của những người còn sống, chủ yếu là những người không được chia thừa kế. Theo nguyện vọng của những người để lại di sản. Vì vậy, để hạn chế điều này và tránh trường hợp người được hưởng di sản trốn tránh nghĩa vụ đối với người có nghĩa vụ chăm sóc, cấp dưỡng, pháp luật cũng có quy định về điều này. Về những người thừa kế không căn cứ vào nội dung của di chúc.

Những người thừa kế không căn cứ vào nội dung di chúc là những người có quyền hưởng di sản, kể cả trường hợp không thừa kế theo di chúc hoặc chỉ thừa kế di sản để hưởng số tiền thu được thừa kế thì khoản thu nhập này cũng chưa bằng 2/3 thu nhập của người thừa kế. Theo quy định tại Điều 669 Bộ luật Dân sự, những người này bao gồm: người chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng không có khả năng lao động; cha mẹ; vợ hoặc chồng của người thừa kế. Nếu người nêu trên từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 642 của Bộ luật Dân sự hoặc không có quyền hưởng di sản theo quy định tại Điều 1 Điều 643 thì không được hưởng di sản thừa kế. — Cụ thể hơn, những người không có quyền thừa kế bao gồm: — phẩm giá của tất cả những người đã bị kết tội cố ý làm tổn hại đến tính mạng, sức khỏe của họ hoặc lạm dụng nghiêm trọng, hành hạ người đã khuất hoặc gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của họ; — -Người đó đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ cấp dưỡng cho di sản của người chết;

– Người đó bị kết tội cố ý tấn công tính mạng của người thừa kế khác để được hưởng một phần hoặc toàn bộ quyền thừa kế mà người thừa kế đó phải được hưởng;

– hành vi Những người lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản di sản của người chết thông qua di chúc; giả mạo di chúc, sửa đổi di chúc hoặc hủy bỏ di chúc và có được một phần hoặc toàn bộ tài sản bằng di sản

Do đó, trường hợp này nếu mẹ bạn không từ chối nhận di sản thừa kế và không thuộc trường hợp không nhận di sản thừa kế thì mẹ bạn có toàn quyền nhận toàn bộ di sản thừa kế do anh trai bạn để lại. Như vậy, phần di sản của mẹ bạn sẽ bằng 2/3 của người thừa kế theo pháp luật.

Luật sư Trương Anh Tú Công ty Luật Trương Anh Tú Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *