Sử dụng thẻ tín dụng với lãi suất 0%

BIDV là ngân hàng cho vay thẻ tín dụng lãi suất thấp trên thị trường với lãi suất 15% / năm. Lãi phí thẻ tín dụng BIDV được tính bằng cách chia cho loại giao dịch. Đối với giao dịch ứng tiền mặt, lãi suất được tính kể từ ngày khách hàng hoàn tất giao dịch cho đến khi thanh toán đủ toàn bộ giá trị giao dịch. Tiền lãi được ước tính hàng ngày dựa trên số tiền giao dịch và thời gian thực hiện giao dịch của khách hàng. Nếu khách hàng thanh toán đủ giá trị giao dịch trong thời hạn thanh toán được ghi rõ trong thông báo trên bảng sao kê, tài khoản thẻ sẽ được miễn lãi và bằng lãi suất 0%. — Sử dụng thẻ tín dụng BIDV, khách hàng có thể mua hàng hóa, dịch vụ không lãi suất lên đến 45 ngày. Số ngày miễn lãi thực tế tùy thuộc vào thời điểm khách hàng thực hiện giao dịch. Giao dịch càng xa ngày báo cáo thì số ngày miễn lãi càng nhiều.

Nếu thanh toán đầy đủ theo thông báo hoặc trước ngày đến hạn gần nhất và mua hàng vào ngày đầu tiên của chu kỳ, trong lần báo cáo tiếp theo, khách hàng sẽ được hưởng lợi từ 45 ngày không lãi suất.

Để tránh phát sinh lãi suất khi sử dụng thẻ tín dụng, khách hàng cần lưu ý: chỉ sử dụng thẻ để mua hàng hóa, dịch vụ, không trả trước tiền mặt và trả đầy đủ trong thời hạn thanh toán do ngân hàng quy định.

(Nguồn: BIDV)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *