Chủ đầu tư có được rút hợp đồng mua bán căn hộ không?

Tôi trả lời rằng theo hợp đồng mua bán căn hộ, bên mua được giữ bản sao hợp đồng mua bán, tại sao phải trả lại? Tuy nhiên, họ nói phải nộp hồ sơ thì mới được cấp sổ hồng.

Tôi hỏi, thực tế chủ đầu tư đã có được hợp đồng mua bán căn hộ trên chưa? Trong hợp đồng mua bán căn hộ của tôi, rõ ràng hợp đồng được ký sáu phần và có giá trị như nhau, người mua có quyền giữ một bản.

Luật sư tư vấn pháp luật

Căn hộ chung cư được quy định tại Luật Tố tụng Dân sự năm 2015, Luật Nhà ở năm 2014, Luật Bất động sản năm 2014 và các văn bản pháp luật liên quan thì không có yêu cầu người mua căn hộ phải trả lại hợp đồng mua bán. Chính chủ chỉ được bàn giao sổ hồng.

Đồng thời, hợp đồng mua bán căn hộ quy định bên mua được giữ một bản nên việc chủ đầu tư yêu cầu bên mua nộp hợp đồng mua bán theo quy định của pháp luật là vi phạm pháp luật và ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của bên mua.

Ngay cả khi căn hộ đã nhận sổ hồng, người mua phải luôn giữ hợp đồng mua căn hộ, vì trên cơ sở này, người mua yêu cầu chủ đầu tư thực hiện các cam kết trong hợp đồng như một biện pháp bảo vệ trong trường hợp chủ đầu tư vi phạm hợp đồng ” Bằng chứng của người mua. Hợp đồng (chẳng hạn như vật liệu được bảo hiểm, thời gian bảo hành, v.v.).

Nếu người mua nộp bản gốc hợp đồng mua bán căn hộ cho chủ đầu tư thì sau này sẽ xảy ra tranh chấp. Chứng minh chủ đầu tư vi phạm hợp đồng (do lúc này bên mua không giữ lại hợp đồng gốc). Vì vậy, người mua phải bình tĩnh và vững vàng. Yêu cầu chủ đầu tư phải tôn trọng lời hứa trong hợp đồng mua bán căn hộ, tôi không muốn nhận sổ hồng sớm mà trả lại hợp đồng mua bán căn hộ cho chủ đầu tư.

Pan Fan Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *