Bao nhiêu văn bằng sẽ không được tuyển dụng?

Luật sư tư vấn pháp luật – Theo quy định tại Điều 4 Khoản c Khoản 3 Thông tư 148/2018 / TT-BQP thì không mời quân nhân có tật khúc xạ (cận thị loại 1, 5 điốp trở lên loại 3), nghĩa là Mức độ hyperopia. ) Do đó, bạn không cần phải bị cận thị nói trên để tham gia nghĩa vụ quân sự. HIV, AIDS, sức khỏe nhóm 4, 5, 6 (vui lòng tham khảo chi tiết nhóm sức khỏe tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông báo liên tịch 16/2016 / TTLT-BYT-BQP). -Ngoài ra, Thông tư số 148/2018 / TT-BQP quy định rõ về tiêu chuẩn văn hóa của công dân tham gia nghĩa vụ quân sự, nội dung như sau:

– Tuyển chọn công dân đủ tiêu chuẩn và tuyển sinh từ lớp 8 trở lên thuộc vùng khó khăn. Không đạt chỉ tiêu đi nghĩa vụ quân sự thì báo cáo cấp có liên quan xem xét, quyết định số lượng công dân được tuyển chọn. Học hết lớp 7.—— Theo quy định của pháp luật, xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số dưới 10.000 người chỉ được tuyển 25% công dân có trình độ tiểu học, còn lại là trung học phổ thông. Hoặc cao hơn.

Luật sư Phạm Thành Hữu Đoàn Luật sư TP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *