Ý chí đã được điều trị?

Tôi muốn hỏi, làm thế nào tôi có thể chắc chắn rằng mẹ tôi muốn nó? Làm thế nào để bạn có được ý chí này và làm cho người quá cố thề? Mong được đề xuất của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *