Mất bao lâu để trả bảo hiểm thất nghiệp?

Tôi thất nghiệp (3 tháng). Tôi đã gửi yêu cầu tới các cơ quan hữu quan trên đường Tôn Dân, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tháng 4 và chấp nhận cuộc hẹn vào ngày 20 tháng Năm. Bốn ngày sau, tài khoản ngân hàng của tôi nhận được tiền trợ cấp. Bài phát biểu được tổ chức vào ngày 3 tháng 6, nhưng đến nay tôi vẫn chưa nhận được bảo hiểm thất nghiệp. . Điều này có nghĩa là bảo hiểm thất nghiệp chuyển tiền rất chậm? Nếu có, tôi nên liên hệ với cơ quan nào để xem xét và giải quyết?

Đang chờ trả lời của bạn .

Cảm ơn bạn .

Lê Minh Trí — Luật sư trả lời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *