Quyền sở hữu không phụ thuộc vào hộ khẩu

Theo “Luật Cư trú”, công dân có quyền đăng ký (hộ khẩu) thường trú hoặc tạm trú tại một nơi nhất định để cơ quan công quyền có thẩm quyền đảm bảo. sự quản lý. Quốc gia cư trú. Về nguyên tắc, hộ khẩu không có ý nghĩa xác định quyền sở hữu tài sản hơn là nơi đăng ký.

Nói cách khác, quyền sở hữu của công dân không phụ thuộc vào nơi đăng ký của người đó, tức là đăng ký ở một địa điểm nhưng sở hữu nhiều tài sản ở các vùng khác nhau.

Vì vậy, ngay cả khi bạn không vào Chợ Hoa từ bên chồng, tài sản do vợ chồng tạo ra trong thời kỳ hôn nhân (kể cả tài sản bạn không có tên) vẫn là tài sản của vợ chồng. Hai vợ chồng bạn đều có quyền bình đẳng về tài sản (bao gồm quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt đối với các tài sản này.) Điều 27 Luật hôn nhân và gia đình quy định: “Tài sản của vợ chồng thuộc các tài sản sau: tài sản do vợ chồng cùng tạo lập, kết hôn. Thu nhập do công việc, hoạt động sản xuất, kinh doanh của vợ chồng và thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng; tài sản được thừa kế chung của vợ chồng hoặc tài sản chung mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung thì quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng. Quyền sử dụng đất do vợ, chồng có được trước khi kết hôn hoặc được thừa kế chỉ là tài sản sau khi vợ chồng có thỏa thuận, vợ chồng có sở hữu chung hay không và tài sản đó thuộc sở hữu chung của vợ chồng thì pháp luật phải đăng ký tài sản đó. Vợ hoặc chồng nên ghi vào giấy chứng nhận quyền sở hữu, nếu người ly hôn cho rằng tài sản nào đó là tài sản riêng thì đương sự phải chứng minh tài sản đó, nếu không chứng minh được thì pháp luật sẽ mặc nhiên xác định tài sản đó thuộc sở hữu chung của vợ chồng. Theo quy định tại Điều 95, điểm a khoản 2 Luật Gia đình, về nguyên tắc sau khi ly hôn, tài sản chung của vợ chồng được chia thành hai phần, nhưng phải xem xét hoàn cảnh của hai bên, tình trạng tài sản, việc tạo lập tài sản của mỗi bên. Đóng góp vào việc duy trì và phát triển. Khi phân chia tài sản, Tòa án sẽ xem xét quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em chưa thành niên hoặc phụ nữ. Người thành niên tàn tật, không có năng lực hành vi dân sự, không thể lao động và không có tài sản để đáp ứng nhu cầu của họ.

Hanoi Dongda Chen Fu Tu Law Firm (Vu Tien Vinh Bao An Law Firm) 41

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *