Sử dụng thẻ tín dụng với lãi suất 0%

BIDV là ngân hàng cho vay thẻ tín dụng lãi suất thấp trên thị trường với lãi suất 15% / năm. Lãi phí thẻ tín dụng BIDV được tính bằng cách chia cho loại giao dịch. Đối với giao dịch ứng tiền mặt, lãi suất tính từ ngày khách hàng hoàn thành giao dịch cho đến khi thanh toán đủ tổng giá trị giao dịch.

Để mua và giao dịch hàng hóa. Tiền lãi được ước tính hàng ngày dựa trên số tiền giao dịch và thời gian thực hiện giao dịch của khách hàng. Nếu trong thời hạn thanh toán, theo thông báo trên bảng sao kê, khách hàng đã thanh toán đủ giá trị giao dịch thì tài khoản thẻ sẽ được miễn lãi, tương đương với lãi suất 0%.

Với thẻ tín dụng BIDV, khách hàng được miễn lãi tới 45 ngày khi mua hàng hóa, dịch vụ. Số ngày miễn lãi thực tế tùy thuộc vào thời gian khách hàng thực hiện giao dịch. Giao dịch càng xa ngày báo cáo thì ngày miễn lãi càng dài. Trong lần sao kê tiếp theo, khách hàng sẽ được hưởng lợi từ 45 ngày miễn lãi. Không phải ứng trước tiền mặt và thanh toán toàn bộ tổng số tiền giao dịch mua hàng trong thời hạn thanh toán do ngân hàng quy định.

(Nguồn: BIDV)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *