Quy chế thưởng nhân viên theo luật mới

Theo quy định tại Điều 104 Khoản 1 Luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021), người sử dụng lao động có thể thưởng hiện vật, sản phẩm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh như gạo, xe máy, điện thoại, gạch. ..

Tiền thưởng là kết quả dựa trên mức độ sản xuất kinh doanh và công việc của người lao động. Do đó, phí bảo hiểm không phải là khoản bắt buộc của người sử dụng lao động đối với người lao động. Tiền thưởng được xác định dựa trên kết quả sản xuất và công ty, mức độ làm việc của người lao động và người sử dụng lao động. – Theo quy định tại Điều 2 Khoản 104 Bộ luật năm 2019, việc xác định tiền thưởng do người sử dụng lao động quyết định, sau khi tham khảo ý kiến ​​của tổ chức đại diện người lao động cấp cơ sở thì được thông báo công khai tại nơi làm việc và thành lập tổ chức đại diện cho người lao động tại nơi đó. Chính sách này sẽ giúp nhân viên hiểu rõ điều kiện để nhận được phần thưởng, từ đó tăng động lực làm việc cho họ. Nếu người lao động hoàn thành công việc là điều kiện thưởng trong chính sách thưởng thì người sử dụng lao động có nghĩa vụ thưởng theo quy định.

Trên thực tế, một số nhà tuyển dụng đã ban hành chính sách thưởng. Tết Nguyên Đán là dịp khởi đầu một năm tốt lành cho những nhân viên có động lực làm việc. Tuy nhiên, đến giữa năm, các nhà tuyển dụng nhận thấy rằng dựa trên tình hình thực tế, người lao động sẽ dễ dàng đạt được các mục tiêu đặt ra từ đầu năm, do đó, việc nhận thưởng càng khó khăn hơn. Điều này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn cho thấy người sử dụng lao động thiếu thân thiện, không nghe lời.

Trong trường hợp này, nhân viên tham gia với danh nghĩa của chính mình hoặc bởi một bên trung gian đại diện cho tổ chức. Các nhà tuyển dụng khuyến cáo nhà tuyển dụng nên bắt đầu thực hiện lời hứa đầu năm.

Xin lưu ý rằng nếu người sử dụng lao động thay đổi tiêu chuẩn thưởng cho người lao động theo nghĩa giảm hạn ngạch để có tiền thưởng (người lao động dễ kiếm tiền thưởng hơn), nếu không nhà nước sẽ khuyến khích người lao động tăng tiền thưởng, điều này được pháp luật bảo vệ.

Fan Qing, luật sư Đoàn luật sư TP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *