Phạt tiền vì gian lận trong phòng thi

“Luật giáo dục” quy định rằng người học không được gian lận để học, kiểm tra, làm bài kiểm tra và ghi danh học sinh. Người vi phạm có thể bị trừng phạt theo Điều 13 của Nghị định số 138/2013 / ND-CP. Cụ thể, như sau:

– Đối với các tài liệu vận chuyển, thông tin và các mặt hàng bị cấm trong phòng kiểm tra và khu vực kiểm tra, sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng; những người không làm bài kiểm tra cho người kiểm tra hoặc giúp người kiểm tra làm bài kiểm tra , Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng;

– đi cùng người khác tham gia cuộc thi hoặc cuộc thi, phạt tiền từ 3.000.000 đến 5.000.000 đồng;

– viết hoặc sửa nội dung kiểm tra, sửa kết quả và quy định kiểm tra Hành vi này bị phạt tiền từ 5.000.000 đến 7.000.000 đồng;

– Đối với hành vi trao đổi gian lận thi cử, 7.000 đồng được áp dụng. , 000 đến 10.000.000 đồng; Giành, Người phụ trách kiểm tra sẽ bị phạt từ các hành vi sau:

– Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng, có sự can thiệp hoặc đe dọa sử dụng vũ lực để ngăn chặn thí sinh, người tổ chức cuộc thi , Ôn tập kiểm tra, đánh giá …

– Từ 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng, với thông tin sai lệch về kỳ thi.

Từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng, được sử dụng để sửa lỗi trong tổ chức kiểm tra .– Từ việc tiết lộ bí mật hoặc mất tài liệu kiểm tra, hành vi là từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

– Hành vi của tổ chức thi và đánh giá kết quả học tập của người học không tuân thủ các quy định như sau:

– Phạt tiền hoặc phạt tiền từ 200.000 đến 500.000 đồng đối với các vi phạm trong các cơ sở giáo dục phổ thông hoặc các cơ sở giáo dục thường xuyên ;

– Tội phạm học sinh cấp hai, bị phạt tiền từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng. Trình độ chuyên môn.

– Vi phạm trong các cơ sở giáo dục đại học có thể bị phạt từ 2.000.000 đến 5.000.000 đồng Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *