Theo luật mới, người lao động phải nghỉ khi nào?

Thời gian nghỉ ngơi có được tính vào thời gian làm việc để hưởng nguyên lương không? – Luật sư tư vấn – Theo Điều 109 Luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2021) thì thời giờ nghỉ ngơi là thời giờ làm việc (thực chất người ta thường gọi là nghỉ ngơi, ăn trưa, nghỉ ngơi đối với người làm công việc trông xe …) Như sau:

Thứ nhất, người lao động làm việc trên 6 ngày trong ngày (giờ làm việc theo Điều 105) có quyền nghỉ vào buổi trưa và ban đêm ít nhất 30 phút, và họ có quyền nghỉ ít nhất 45 phút giữa hai giờ. phút. Do đó, người lao động nghỉ giữa hai giờ và làm việc từ 6 giờ trở lên trong ngày không được tính là thời giờ làm việc (theo Điều 1) Theo Điều 108 Luật Lao động 2012 thì thời giờ nghỉ ngơi được tính theo giờ làm việc. ) Thứ hai, ngoài quy định bắt buộc người lao động phải làm việc liên tục trên 6 giờ trong ca, e nghỉ ngắn ngày trong giờ làm việc. . Do đó, thời gian nghỉ ngơi của nhân viên sẽ được trả đầy đủ. Tôi cho rằng luật mới nêu trên hoàn toàn phù hợp với thực tế, người lao động có thời gian nghỉ ngơi trong giờ làm việc để đảm bảo sức khỏe. Từ đó, công việc của nhân viên ngày càng được cải thiện.

Luật sư Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *