Lực lượng 141 có nhiều quyền lực hơn cảnh sát giao thông?

Khi cảnh sát giao thông và di động yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính, tôi đi bộ trên đường. Họ nói họ là 141 quân và yêu cầu kiểm tra cốp xe của tôi.

Tôi muốn hỏi tổ chức nào là đơn vị thứ 141? Chức năng của họ là gì, mạnh hơn cảnh sát giao thông?

Thu Lê

Luật sư trả lời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *