Công chứng viên có trách nhiệm gì trong việc công chứng Sổ đỏ giả mạo?

Luật sư tư vấn pháp luật

Theo quy định tại Điều 17 Khoản 2 Khoản c Luật Công chứng năm 2014 thì công chứng viên có nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu công chứng. Trong đó, việc công chứng viên kiểm tra tính pháp lý của sổ đỏ và các giấy tờ khác nói chung là phương tiện để thực hiện các nghĩa vụ nêu trên. Nếu công chứng viên không phát hiện ra sổ đỏ hoặc các giấy tờ khác giả mạo và gây thiệt hại cho khách hàng thì công chứng viên có một phần lỗi.

Theo quy định tại Điều 38 Khoản 1 Tổ chức công chứng, những thiệt hại do công chứng viên, cá nhân, tổ chức khác gây ra do lỗi của công chứng viên, nhân viên, cộng tác viên của tổ chức.

Nếu công chứng viên không phát hiện sổ đỏ và các giấy tờ khác sai sự thật (do lỗi vô ý) thì phải công chứng hợp đồng mua bán nhà đất, từ đó gây thiệt hại cho khách hàng. Phòng công chứng phải hợp tác với kẻ lừa đảo để bồi thường cho khách hàng.

Công chứng viên cố tình làm sai (cộng tác với đối tượng lừa đảo, biết là giả nhưng không biết …) sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.

Theo khoản 238 Điều này thì nhân viên quan hệ công chứng, nhân viên, người dịch thuật là người hợp tác bồi thường thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền cho tổ chức công chứng và phải bồi thường cho người bị thiệt hại theo quy định của pháp luật. B. Nếu không được hoàn trả thì tổ chức công chứng có quyền yêu cầu tòa án giải quyết.

Phan Thanh Hữu, luật sư Đoàn luật sư TP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *