Không đóng bảo hiểm có được hưởng chế độ thai sản không?

Trước đó, tôi chưa từng làm việc trong bất kỳ công ty nào. Tôi có được đóng BHXH tự nguyện để được hưởng trợ cấp thai sản không? (Oanh Vy) – Luật sư tư vấn pháp luật-Điều 30 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (“Bảo hiểm xã hội”) quy định đối tượng thực hiện chế độ sinh là người lao động tại các điểm a, b, c, d, đ, h Điều 1 2014 Điều 2 Luật BHXH 2016 điều chỉnh chế độ nghỉ thai sản bao gồm cả người lao động làm việc theo hợp đồng lao động cố định. – Công việc hợp đồng của cô ấy kéo dài hai năm, tức là họ phải tham gia BHXH bắt buộc và cũng đủ điều kiện để hưởng chế độ sinh đẻ.

Tuy nhiên, Điều 4 của “Quy ước” Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định rằng các phương án bảo hiểm xã hội không cung cấp chế độ thai sản theo hình thức bảo hiểm xã hội tự nguyện, đây là một vấn đề mà cô mong muốn được giải quyết. Như đã nói ở trên, phương án chỉ được cung cấp theo hình thức BHXH bắt buộc. Điều 31 khoản 1 và khoản 2 Luật BHXH 2014 quy định cụ thể: Lao động có thai; lao động nữ sinh con; người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đủ 12 tuổi trước khi sinh hoặc nhận con nuôi. Đóng từ đủ sáu tháng trở lên bảo hiểm xã hội trong tháng. Điều có thể được hưởng từ phương án sinh là đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 6 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh. – Theo quy định tại Điều 21 Luật BHXH năm 2014, chị phải yêu cầu công ty đóng BHXH bắt buộc cho chị (mang thai một tháng) để được hưởng chế độ thai sản sau khi sinh. Nếu một công ty không trả tiền an sinh xã hội bắt buộc tại địa điểm của mình, thì công ty đó có thể bị xử phạt hành chính vì không trả tiền an sinh xã hội cho nhân viên. Điều 38 của Đạo luật quy định về các mức phạt cụ thể. Quyết định số 28/2020 / NĐ-CP. – Luật sư Huỳnh Ái Chân

Công ty Luật Tá Phả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *