Không đóng bảo hiểm có được hưởng chế độ thai sản không?

Trước đó, tôi chưa từng làm việc trong bất kỳ công ty nào. Tôi có được đóng BHXH tự nguyện để được hưởng trợ cấp thai sản không? (Oanh Vy) – Luật sư tư vấn pháp luật-Điều 30 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (“Bảo hiểm xã hội”) quy định đối tượng thực hiện chế độ sinh là người lao động tại các điểm a, b, c, d, đ, h Điều 1 2014 Điều 2 Luật BHXH 2016 điều chỉnh chế độ nghỉ thai sản bao gồm cả người lao động làm việc theo hợp đồng lao động cố định. – Công việc hợp đồng của cô ấy kéo dài hai năm, tức là cô ấy phải tham gia BHXH bắt buộc và cũng phải đáp ứng các điều kiện của phương án sinh. Năm 2014, có ý kiến ​​chỉ ra phương án BHXH không thực hiện chế độ thai sản theo hình thức BHXH tự nguyện là vướng mắc cần triển khai. Phương án chỉ được cung cấp dưới hình thức bảo hiểm xã hội bắt buộc như đã trình bày ở trên.

Người lao động tham gia BHXH bắt buộc sẽ được hưởng chế độ sinh đẻ nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 31 năm 2014. Luật Bảo hiểm xã hội quy định: lao động mang thai; lao động nữ sinh con; lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi. bảo hiểm. Do đó, điều kiện để chị được hưởng chế độ sinh đẻ là phải đóng BHXH bắt buộc từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh.

Theo quy định tại Điều 21 Luật BHXH 2014, chị phải yêu cầu công ty đóng ngay BHXH bắt buộc cho chị (khi mang thai một tháng) để nhanh chóng được hưởng chế độ thai sản sau khi sinh. Nếu một công ty không thực hiện các khoản an sinh xã hội bắt buộc tại địa điểm của mình, thì công ty đó có thể bị xử phạt hành chính vì không đóng tiền an sinh xã hội. Quyết định số 28/2020 / NĐ-CP. – Luật sư Huỳnh Ái Chân

Công ty Luật Tá Phả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *