Công chứng viên có trách nhiệm gì trong việc công chứng Sổ đỏ giả mạo?

Luật sư tư vấn pháp luật

Theo quy định tại Điều 17 khoản 2 c của “Luật Công chứng 2014” thì công chứng viên có nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu công chứng. Trong đó, việc công chứng viên kiểm tra tính pháp lý của sổ đỏ và các giấy tờ khác nói chung là phương tiện để thực hiện các nghĩa vụ nêu trên. Nếu công chứng viên không phát hiện ra sổ đỏ hoặc các giấy tờ khác là sai và gây thiệt hại cho khách hàng thì một phần do lỗi của công chứng viên.

Theo khoản 1 Điều 38 của tổ chức công chứng thì việc bồi thường thiệt hại là do lỗi của công chứng viên, người lao động hoặc người hợp tác của tổ chức trong quá trình công chứng, người yêu cầu công chứng và cá nhân, tổ chức khác gây ra. -Nếu công chứng viên không phát hiện sổ đỏ và các giấy tờ khác sai sự thật (do lỗi vô ý) thì công chứng viên phải công chứng hợp đồng mua bán bất động sản, gây thiệt hại cho khách hàng thì phòng công chứng phải hợp tác với kẻ lừa đảo để bồi thường cho khách hàng .– -Nhân viên cố tình làm sai (cộng tác với đối tượng lừa đảo, biết là gian dối nhưng không biết gì …) sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự. -Theo Điều 38 khoản 2, công chứng viên, nhân viên hoặc người phiên dịch là đối tác của nguồn thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền b cho công chứng viên và bồi thường cho người bị thiệt hại theo quy định của pháp luật. Nếu không hoàn trả thì cơ quan công chứng có quyền yêu cầu cơ quan tư pháp giải quyết.

Pan Fan Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *