Bất động sản năm 2021 có những thay đổi gì mới?

Luật sư trả lời – theo Điều 75 khoản 2 mục a Luật Đầu tư 2020 thì từ ngày 01/01/2021 tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã.

Do đó, so với quy định tại Điều 10, Khoản 1 Luật Bất động sản năm 2014 hiện hành, luật mới bỏ quy định “vốn pháp định không được dưới 20 tỷ đồng”. Quy định này sẽ tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động bất động sản (Doanh nghiệp có vốn không quá 20 tỷ đồng vẫn được phép kinh doanh.)

Theo Điều 10 Khoản 2 và Điều 76 / của “Luật Kinh doanh Bất động sản 2014” Điều 5 Nghị định số 2015 / NĐ-CP quy định tổ chức, gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản không nhất thiết phải thành lập công ty, hợp tác xã kinh doanh bất động sản và là người thừa kế trong các trường hợp sau đây:

1. Tổ chức, gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê bất động sản không đầu tư vào dự án bất động sản vì mục đích kinh doanh và tình trạng gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê bất động sản do đầu tư kinh doanh bất động sản Dự án nhưng tổng mức đầu tư của dự án dưới 20 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí sử dụng đất).

2. Phá sản, giải thể, sau khi chia tách, tổ chức chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà và xây dựng dự án.

3. 3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tín dụng quản lý tài sản, quản lý tài sản Tổ chức tín dụng Việt Nam và tổ chức, công ty, cá nhân khác chuyển nhượng quyền quy hoạch đất, chuyển nhượng dự án bất động sản, mua bán nhà ở, công trình xây dựng có bảo đảm, thế chấp thế chấp.

4. Tổ chức, gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất bán nhà, công trình xây dựng để quản lý tài sản theo quyết định của Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện và chấm dứt hợp đồng.

5. Đầu tư vào tổ chức, gia đình, cá nhân bán nhà ở không thuê, cho thuê mua nhà ở dưới hình thức thành lập công ty theo quy định của Luật Nhà ở.

6. Các cơ quan, tổ chức được Chính phủ ủy quyền và các tổ chức công có liên quan chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà và công trình xây dựng thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của “Luật Quản lý tài sản công”. – – Bảy. Tổ chức, gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê mua bất động sản thuộc sở hữu của mình.

Luật sư, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *