Bắt đầu từ năm 2021 sẽ có hộ khẩu mua nhà tại TP HCM, Hà Nội?

Sự thật là gì?

Luật sư tư vấn pháp luật

Hiện nay, theo Điều 20 Luật Cư trú năm 2006 (sửa đổi năm 2013) và quy định riêng tại Điều 3 và Điều 4 thì điều kiện đăng ký thường trú tại các thành phố trực thuộc trung ương được thực hiện. Điều 19 Luật Thủ đô Hà Nội năm 2012.

Tuy nhiên, theo Điều 20 Luật Cư trú, kể từ ngày 1/7/2021 đến năm 2020, trên 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Điều kiện đăng ký thường trú cũng sẽ được áp dụng (đối với các thành phố trực thuộc trung ương sẽ không còn quy định riêng). Cụ thể như sau:

1. Công dân có chỗ ở hợp pháp được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp đó.

2. Công dân có thể đăng ký thường trú không thuộc nơi cư trú hợp pháp của mình. Trong các trường hợp sau đây, được sự đồng ý của chủ gia đình, chủ chỗ ở hợp pháp:

– phụ nữ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha mẹ; cha, mẹ về ở với con.

– Người già về ở với anh, chị, em ruột, cháu ruột; người khuyết tật nặng, người khuyết tật nặng, người mất khả năng lao động, bệnh tâm thần hoặc người mất khả năng nhận thức khác Bệnh tật, khả năng điều khiển hành vi khi sống chung với ông, bà nội, ông ngoại, ông bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, chú ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, cháu ruột, cháu ruột, người giám hộ.

– Người chưa thành niên có thể là cha, mẹ, người giám hộ, có thể nhận hoặc không còn cha, mẹ sống chung với cha. Ông bà nội, ông ngoại, ông bà ngoại, ông bà ngoại, ông bà ngoại, anh chị em ruột, anh ruột, em ruột. Anh, chị, em ruột, chú, bác ruột và cô ruột, dì ruột; người chưa thành niên vẫn có người giám hộ đi cùng.

3. Ngoài các điều kiện nêu tại Điều 2 nêu trên, công dân có thể đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp của mình thông qua hình thức thuê, cho mượn hoặc cư trú nếu đáp ứng các điều kiện sau:

Có nơi ở Ủy quyền. Pháp hứa sẽ đăng ký thường trú cùng gia đình, vay tiền, ở nhờ và được chủ hộ đồng ý. Hạn mức tối thiểu đối với khu dân cư tối thiểu do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định, nhưng diện tích đất ở mỗi người không nhỏ hơn 8 mét vuông.

4. Công dân có thể đăng ký thường trú tại các địa điểm tôn giáo hoặc các địa điểm tôn giáo mà cơ sở phụ trợ là địa điểm tôn giáo. Cung cấp chỗ ở khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

– Người hoạt động tôn giáo có đủ tiêu chuẩn và được bổ nhiệm, bầu cử, bầu cử, thuyên chuyển đến hoạt động tôn giáo trong cơ sở tôn giáo.

– Đại diện cơ sở tôn giáo .—— Đại diện cơ sở tôn giáo hoặc người được Hội đồng quản trị ủy quyền thống nhất ngưỡng đăng ký thường trú để trực tiếp quản lý, tổ chức hoạt động tín ngưỡng tại nhóm tôn giáo. — Trẻ em, người khuyết tật đặc biệt nặng, người tàn tật nặng, người vô gia cư được sự đồng ý của người đại diện hoặc người quản lý cơ sở tôn giáo và người đứng đầu hoặc người đại diện cơ sở tôn giáo xin đăng ký thường trú. – 5. Người được chăm sóc, ăn uống, giúp đỡ có thể đăng ký thường trú tại cơ quan trợ giúp xã hội khi được sự đồng ý của lãnh đạo cơ sở, hoặc đăng ký thường trú tại gia đình nhận chăm sóc nếu có điều kiện. Được chủ hộ và chủ sở hữu hợp pháp của chỗ ở đồng ý.

6. Người sinh sống, làm việc trên xe có đủ các điều kiện sau đây thì được đăng ký thường trú trên xe: — Phương tiện hoặc hộ khẩu bình thường được chủ sở hữu đồng ý.

– Xe đã được đăng ký và theo quy định của pháp luật Đăng ký; nếu xe chưa đăng ký, đăng kiểm thì phải thường xuyên đỗ xe có xác nhận của ủy ban nhân dân cộng đồng nơi đặt xe và sử dụng vào mục đích để ở. — Là giấy chứng nhận của UBND xã, xác nhận xe đã đăng ký, không đăng ký trên địa bàn, xe chưa đăng ký, xe đậu thường xuyên trong khu vực hoặc đậu thường xuyên. 7 Đăng ký thường trú cho trẻ vị thành niên phải được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ của chúng, trừ khi nơi cư trú của trẻ vị thành niên được xác định bởi tòa án. Trừ trường hợp vợ về ở với chồng, công dân không được đăng ký chỗ ở mới vào nơi chưa đăng ký chỗ ở mới; chồng về ở với vợ; con về ở với cha mẹ; cha mẹ, con về chung sống.

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, luật mới không còn quy định người thường trú tại khu vực công cộng phải có quyền tạm trú tại thành phố trên một năm. Trực thuộc thành phố trực thuộc trung ương; đã đăng ký thường trú tại các quận của thành phố trực thuộc trung ương trên hai năm; nếu bạn đăng ký thường trú tại thành phố Hàn, bạn có thể sống ở trung tâm thành phố trên 3 nămHội cổ động viên Đoàn luật sư TP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *