Cho vay mua nhà thay vì thế chấp đất?

Luật sư tư vấn pháp luật

Theo quy định tại Điều 317 Bộ luật Dân sự, bất động sản có nghĩa là một bên (bên thế chấp) dùng hàng hóa mình sở hữu để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ mà không chuyển nhượng hàng hóa đó cho bên kia (bên thế chấp) — Theo quy định tại Điều 299 của Bộ luật này, các khoản bảo lãnh sẽ được cấp phát trong các trường hợp sau:

– Đến hạn thanh toán nghĩa vụ bảo lãnh (thông thường con nợ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ bảo lãnh). Nghĩa vụ .—— Bên nợ phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh trước do vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc quy định của pháp luật .—— Các trường hợp khác mà các bên có thoả thuận hoặc pháp luật ràng buộc. Có thể xử lý tài sản đảm bảo theo các phương thức sau: tài sản; bên được bảo lãnh (ngân hàng) tự bán tài sản đó; bên bảo lãnh thậm chí nhận chính tài sản đó để thay thế cho bên bảo lãnh để hoàn trả nợ; phương thức khác. , Pháp luật không cấm việc không thế chấp quyền sở hữu nhà ở, không thế chấp quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, do tính chất đặc thù nên hai loại tài sản này có mối quan hệ qua lại với nhau, không thể tách rời khi xử lý tài sản theo bất kỳ phương thức nào nêu trên nên trên thực tế, không có ngân hàng nào chỉ chấp nhận cho vay cầm cố mà không gắn chúng với cho vay cầm cố. Quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, đối với nhà xưởng, máy móc và thiết bị thương mại, ngân hàng có thể nhận thế chấp vì những tài sản này có thể được giải tỏa, chuyển nhượng và thanh lý. Thu nợ.

Luật sư của Công ty Luật Wu Tianrong Baoan tại Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *