Chuyển đất nông nghiệp thành đất thổ cư như thế nào?

Luật sư tư vấn pháp luật-Theo quy định tại Điều 57 Khoản 1 Luật Đất đai năm 2013, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được sự đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: -a) Chuyển đất trồng lúa lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản trên đất – Đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang ao, hồ, đầm để trồng trọt, làm muối, nuôi trồng thủy sản;

c) Từ đất rừng chuyên dùng, đất rừng phòng hộ , Đất rừng sản xuất chuyển sang mục đích sử dụng khác thuộc loại đất nông nghiệp; — -d) Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp;

đ) Đất phi nông nghiệp mà Nhà nước chưa giao thu tiền sử dụng đất chuyển sang đất Nhà nước thu hồi đất Quyền sử dụng đất phi nông nghiệp để cho thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sản xuất kinh doanh thương mại, đất sản xuất kinh doanh không vì mục đích kinh doanh Đất thương mại nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ mà là đất thương mại, dịch vụ; đất sản xuất thương mại, dịch vụ, phi nông nghiệp được chuyển thành đất sản xuất phi nông nghiệp.

Tại khoản 2 điều này, Khi hết thời hạn sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất tại Điều 4 phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; đối với loại đất sau khi chuyển quyền sử dụng, hệ thống sử dụng đất và quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Theo quy định trên thì bạn có thể xin chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

Tuy nhiên, bất kể nó có được chuyển đổi hay không, cơ quan quốc gia có liên quan cũng phải dựa trên kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Cấp đất Diện tích và các loại đất có liên quan đã được cơ quan nhà nước có liên quan chấp thuận về nhu cầu sử dụng được ghi trong dự án đầu tư Điều 52 Luật Đất đai quy định về việc chuyển mục đích sử dụng đất của các bên liên quan.

Thủ tục: Bạn phải nộp đơn đề nghị chuyển đổi chấm dứt sử dụng đất (theo mẫu) và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. , Quyền sở hữu nhà ở và bất động sản khác gắn liền với Bộ Tài nguyên và Môi trường là tài nguyên đất sẽ được xem xét, giải quyết theo trình tự pháp luật.

Về nghĩa vụ tài chính, chúng tôi không thể trả lời chính xác vì bạn không trình bày rõ nguồn nông sản bạn đã sử dụng. Nhưng về cơ bản, khi có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước thì bạn phải nộp phần chênh lệch giữa giá đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp. Nhân viên tài nguyên tính toán hồ sơ cụ thể dựa trên bảng giá đất nơi có đất.

Luật sư tại Công ty Luật Wu Tianrong Baoan tại Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *