Các kênh thanh toán sao kê thẻ tín dụng BIDV

Hiện tại, ngoài các kênh thanh toán bằng tiền mặt hoặc ủy nhiệm chi, BIDV còn hỗ trợ khách hàng thanh toán sao kê thẻ tín dụng thông qua các kênh thanh toán tự động và chuyển khoản.

Đối với kênh thanh toán tự động: BIDV sẽ tiếp tục trích tiền từ tài khoản thanh toán của khách hàng kể từ ngày thứ tám sau ngày sao kê gửi cho ngân hàng trước ngày kết thúc thanh toán đã thông báo trên bảng sao kê. Vì vậy, khách hàng nên giữ đủ tiền trong tài khoản dựa trên tỷ lệ thanh toán tự động đã đăng ký trong tài khoản ngân hàng của bất kỳ ngân hàng nào. Tuy nhiên, đối với kênh thanh toán chuyển khoản, BIDV có một số hướng dẫn: khách hàng phải chuyển khoản trước thời hạn ít nhất 24 giờ, khách hàng có trách nhiệm thanh toán phí chuyển tiền theo quy định của ngân hàng chuyển tiền. Nếu thanh toán bằng ngoại tệ, BIDV sẽ sử dụng tỷ giá mua ngoại tệ do ngân hàng chỉ định khi nhận tiền. Vì vậy, khách hàng nên cân đối lượng ngoại tệ khi chuyển để đảm bảo đủ số tiền mình muốn thanh toán sau khi quy đổi ra tiền Việt Nam. Quốc gia hoặc hotline 1900 9247 / +84 4 22200588, email bidv247@bidv.com .vn .

(Nguồn: BIDV)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *