Nếu dừng đóng BHXH do Covid-19 thì lương hưu có bị giảm không?

– Luật hiện hành yêu cầu các công ty ngừng đóng BHXH do Covid-19 gặp khó khăn về tài chính như thế nào?

– Theo Văn bản số 860 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam số 3/17, hoạt động vận tải hành khách, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống và các ngành đặc thù khác đang gặp khó khăn do Covid-19 dẫn đến không tổ chức được công việc. cho người lao động. Người lao động, trong số đó, số lao động tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm dừng công việc chiếm 50% tổng số lao động đã phục vụ trước đây hoặc của công ty trở lên hoặc chịu trên 50% tổng số lao động. . Việc xử lý tài sản do Covid-19 gây ra sẽ bị tạm dừng từ quỹ bảo hiểm xã hội chuyển sang quỹ hưu trí và tử tuất.

Tổ chức bảo hiểm sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tạm dừng ngay lập tức. Sau khi nhận được yêu cầu của công ty, đến tháng 6 mới chuyển tiền vào quỹ hưu trí và tử tuất, không tính lãi suất theo kế hoạch.

Đến hết tháng 6 dịch vẫn chưa thuyên giảm, công ty có yêu cầu sẽ kịp thời phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Lao động – Bộ Người khuyết tật và Xã hội. Kính gửi đề nghị xem xét và giải quyết việc tạm dừng thanh toán vào quỹ hưu trí và tồn tại cho đến tháng 12. , Người lao động được hưởng những quyền lợi gì về bệnh tật, sinh đẻ, thất nghiệp?

– Theo quy định hiện hành, hàng tháng công ty đóng BHXH bằng 14% lương hưu, tử tuất của người lao động; 3% vào quỹ ốm đau, thai sản; 0,5% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; thất nghiệp 1 % quỹ bảo hiểm; 3% quỹ bảo hiểm y tế. Đối với người lao động, mức hưởng lương hưu, tử tuất cao hơn 8% so với tiền lương tháng; 1% vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp; 1,5% vào quỹ bảo hiểm y tế.

Văn bản 860 chỉ quy định tạm dừng đóng góp xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất, các khoản khác người lao động và công ty vẫn phải đóng bình thường. Do đó, các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của người lao động vẫn được đảm bảo. Tác động của việc đình chỉ đối với lương hưu hoặc trợ cấp tuất của người lao động là gì?

– Trong trường hợp này, lương hưu của nhân viên và trợ cấp tuất sẽ không bị ảnh hưởng. Vì Văn bản số 860 của BHXH Việt Nam chỉ cho phép các công ty tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và chết trong giai đoạn khó khăn do Covid-19 gây ra. Sau đó, công ty sẽ phải trả tiền để bù lại thời gian ngừng hoạt động sau khi vượt qua giai đoạn khó khăn. Do đó, quyền lợi hưu trí và tử tuất của người lao động luôn được đảm bảo.

Ngọc Hy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *