Trẻ em ngoài giá thú có được hưởng tiền cấp dưỡng không?

Luật sư tư vấn pháp luật – Theo quy định tại Điều 110 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014: “ Cha mẹ có nghĩa vụ đáp ứng nhu cầu của con chưa thành niên, con đã thành niên không có khả năng lao động, không đủ tự chủ về tài sản. Đang sống chung hoặc sống chung với con mà vi phạm nghĩa vụ nuôi con. Ai không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ bảo trì thì thực hiện nghĩa vụ của mình.

Vì vậy, nếu bạn trai của bạn thừa nhận rằng đứa trẻ là một đứa trẻ, bạn có thể yêu cầu anh ấy nuôi dưỡng. Bạn có thể yêu cầu tòa án buộc cha con phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng.

Đơn khởi kiện bao gồm:

+ Đơn khởi kiện

+ Bản sao có công chứng CMND hoặc CCCD của người khởi kiện

+ Bản sao có công chứng hộ khẩu của người khởi kiện c

+ Bản sao có công chứng của con giấy khai sinh

+ các giấy tờ khác (nếu có).

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ trên, bạn gửi đơn kháng cáo. Hãy gửi đơn kiện lên tòa án nhân dân địa phương.

Nếu cha của đứa trẻ không nhận đứa trẻ là con của mình, thì trước tiên anh ta phải nhận cha nó trước tòa. Tòa án luôn có thể yêu cầu người bảo lãnh vẫn quyết định tiếp tục làm cha cho đứa trẻ .

Fan Guobao Law Firm oi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *