Sổ đỏ ghi thủ tục mua bán nhà “ gia đình ”

Luật sư tư vấn pháp luật

Theo quy định của Luật đất đai, có thể cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân hoặc gia đình (thường do chủ hộ đại diện).

Theo quy định tại Điều 3 Khoản 29 Luật Đất đai 2013, gia đình sử dụng đất là gia đình có quan hệ hôn nhân, huyết thống, quan hệ vợ chồng theo Luật Hôn nhân và Gia đình. Có quyền sử dụng đất chung, có quyền sử dụng đất chung khi được nhà nước giao đất, cho thuê đất, xác nhận quyền sử dụng đất; chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cá nhân thì chỉ cần nhận chuyển nhượng Ghi trên Giấy chứng nhận Vợ chồng (nếu tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng vì lý do nào đó) ra hợp đồng chuyển nhượng có công chứng.

Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình (trên giấy chứng nhận ghi “chỗ ở của ông / bà” trừ số hộ khẩu), tất cả các thành viên trong hộ gia đình (khi cấp giấy, không phải khi chuyển nhượng. được lập) Bình đẳng về quyền sở hữu quyền sử dụng đất – Theo quy định tại Nghị định số 43/2014 ngày 15 tháng 5 năm Điều 64 Khoản 1 NĐ-CP thì hợp đồng, giấy tờ, tài sản về quyền sử dụng đất năm 2014 về quyền sở hữu gia đình đất đai phải có chữ ký của người hoặc người được ủy quyền ghi trên Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về dân sự.

Theo quy định tại Điều 5 Khoản 5 Thông báo số 02/2015 / TT-BTNMT 14 Bộ Tài nguyên và Môi trường kể từ ngày 27/01/2015 thì tên là t Nếu theo Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP Giấy chứng nhận quy định tại khoản 1 Điều 64 của CP hoặc người có thẩm quyền theo quy định của Luật Dân sự được ủy quyền ký hợp đồng, được sự đồng ý bằng văn bản của các thành viên hộ gia đình sử dụng đất, các giấy tờ liên quan đến giao dịch quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản đất đai và các giấy tờ này đã được thông qua theo luật Công chứng hoặc chứng thực.

Vì vậy, theo quy định trên, khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã cấp cho gia đình, pháp luật cần phải tham gia đầy đủ quy trình: người chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng phải liên hệ với cơ quan công chứng (phòng công chứng hoặc phòng công chứng) tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để yêu cầu chứng nhận hợp đồng chuyển nhượng. Hợp đồng thường được công chứng viên soạn thảo dưới một số hình thức dựa trên những thông tin cơ bản mà người mua cung cấp. __ Cơ quan có thẩm quyền về tài nguyên và môi trường. Sau đó, cơ quan có trách nhiệm bàn giao hồ sơ cho cơ quan thuế, cơ quan này sẽ xem xét, tính toán và ra thông báo cho người nộp thuế, thông báo các khoản phí và chi phí của họ.

Sau khi thực hiện nghĩa vụ thanh toán, các bên có trách nhiệm nộp lại hồ sơ, chứng từ nộp thuế, phí, lệ phí cho cơ quan tài nguyên và môi trường theo thông báo và thay mặt bên nhận chuyển nhượng lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. – Luật sư Vũ Tiến Vinh Công ty Luật Bảo An tại Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *