Vay mua nhà thay vì thế chấp đất?

Luật sư tư vấn pháp luật

Theo quy định tại Điều 317 Bộ luật Dân sự, thế chấp bất động sản là việc một bên (bên nhận thế chấp) dùng hàng hóa mà mình sở hữu để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của mình và không chuyển nhượng hàng hóa đó cho bên kia (thế chấp ). -Theo quy định tại Điều 299 của luật này, tài sản bảo đảm sẽ được phân bổ trong các trường hợp sau:

– Đến hạn thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh (thường là con nợ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ của con nợ). vi phạm thỏa thuận Nghĩa vụ hoặc yêu cầu pháp lý phải thực hiện trước nghĩa vụ bảo lãnh .—— Tài sản của các bên hoặc các trường hợp khác do pháp luật quy định – việc chuyển nhượng tài sản bảo đảm được thực hiện theo các phương thức sau: tài sản bán đấu giá; bên bảo lãnh (ngân hàng) tự bán tài sản; bên bảo lãnh Nhận chính tài sản đó để thay thế cho việc bên bảo lãnh thực hiện khoản nợ; phương thức khác.

Do đó, pháp luật không cấm thế chấp quyền sở hữu nhà ở chứ không phải quyền sử dụng đất Do tính chất đặc thù của hai loại tài sản này, chúng có mối quan hệ tương hỗ với nhau và không thể tách rời nhau khi xử lý tài sản theo một trong các phương thức trên nên trên thực tế, các ngân hàng chỉ cho vay cầm cố nhà ở gắn liền với việc thế chấp của quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, đối với nhà xưởng, máy móc và thiết bị thương mại, Ngân hàng có thể nhận thế chấp vì những tài sản này có thể được giải tỏa, chuyển nhượng và thanh lý. Thu hồi nợ.

Luật sư, Công ty Luật Wu Tianrong Baoan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *