Phân biệt giữa hợp đồng kinh tế và hợp đồng dân sự?

Luật sư tư vấn pháp luật-khái niệm hợp đồng kinh tế là một vấn đề lịch sử (được quy định trong “Quy chế hợp đồng kinh tế” năm 1989 và hết hiệu lực ngày 01/01/2006), quy định rõ việc ký kết giữa pháp nhân nhân dân và pháp nhân Hợp đồng kinh tế hoặc pháp nhân và thể nhân được đăng ký theo quy định của pháp luật.

Nhiều người vẫn có thói quen cũ khi soạn thảo hợp đồng kinh tế. Tuy nhiên, về mặt pháp lý, đây là một hợp đồng thương mại. Sau đây là những điểm khác biệt chính giữa hợp đồng thương mại và hợp đồng dân sự.

1. Luật áp dụng

Hợp đồng thương mại được điều chỉnh bởi Luật Thương mại 2005.

Hợp đồng dân sự được điều chỉnh bởi Bộ luật dân sự năm 2015.

2. Bên tham gia – Hợp đồng thương mại: Bên tham gia là các doanh nhân hoạt động thương mại; các tổ chức khác có liên quan đến thương mại và các hoạt động cá nhân.

Hợp đồng dân sự: Chủ thể là thể nhân dưới 18 tuổi (trên 15 tuổi sở hữu tài sản riêng, tài sản riêng của mình) (có thể tự mình ký tên và thực hiện) , pháp nhân, gia đình, tổ chức hợp tác hoặc Tổ chức khác có tư cách pháp nhân.

3. Mục đích

Ký kết các hợp đồng thương mại để thu lợi nhuận, bao gồm mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động có lợi khác.

Giao kết hợp đồng dân sự nhằm đáp ứng nhu cầu cơ bản của con người.

4. Hình thức của hợp đồng

Hợp đồng thương mại: là hình thức văn bản, là hình thức có giá trị như văn bản, bao gồm điện tín, telex, fax, điện tín dữ liệu và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng dân sự: Có thể bằng văn bản, bằng miệng hoặc các hành động cụ thể khác.

5. Phạt vi phạm hợp đồng

Hợp đồng thương mại: phạt vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc tổng số tiền phạt vi phạm nhiều lần do hai bên thỏa thuận nhưng tối đa không quá 8% giá trị nghĩa vụ vi phạm hợp đồng – Hợp đồng đe doạ: Bồi thường thiệt hại do các bên thoả thuận, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Luật sư Đoàn Luật sư TP.HCM, TP.HCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *